Puda: Smart City to oszczędność i większa wydajność zarządzania miastem

15 czerwca 2020, 12:30 Alert
fot. Smart City Forum 2020 /Patrycja Rapacka BiznesAlert.pl
fot. Smart City Forum 2020 /Patrycja Rapacka BiznesAlert.pl

Smart City to nie tylko chwilowa moda, ale realne rozwiązania przynoszące oszczędność, podnoszące jakość i wydajność zarządzania miastami  – mówił Grzegorz Puda, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej w trakcie Smart City Forum 2020. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Koncepcja kompleksowa

Przedstawiciel resortu tłumaczył podczas konferencji, że Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w ślad za Krajową Polityką Miejską do 2023 roku, przedstawia kompleksową koncepcję smart city, która często jest błędnie sprowadzana tylko do wyposażenia miasta w nowoczesne rozwiązania technologiczne, bez inteligentnych działań w innych strefach. – Smart City charakteryzuje się bowiem konkurencyjną gospodarką inteligentnymi sieciami transportowymi, zrównoważonym wykorzystaniem wszystkich tych zasobów, wysokiej jakości kapitałem społecznym, wysoką jakością życia i inteligentnym zarządzaniem publicznym. Warto również podkreślić, że jako ministerstwo mamy przywilej rozdysponowania środków unijnych w ramach programów finansowych, które wpisują się w wymienione przez mnie obszary – mówił Puda.

Działania resortu są adresowane do władz samorządowych w ramach otwartych konkursów organizowanych przez ministerstwo, które mają pomóc miastom. – Kierujemy się ideą tworzenia miasta jako przestrzeni przyjaznej dla życia, a inteligentne rozwiązania są narzędziem do osiągnięcia tego celu. Tutaj mam na myśli dwa konkursy, które uruchomiliśmy – podkreślił sekretarz stanu.

Przedstawiciel MFiPR powiedział, że samorządy coraz lepiej orientują się w tematyce Smart City i dostrzegają potrzebę rozwijania tych rozwiązań, które służą poprawie efektywności zarządzania miasta i ułatwiają życie mieszkańcom. – Rozwiązania w zakresie smart grids oraz mobilności miejskiej to czyste oszczędności – podkreślił Puda.

Szczególnie ważny dla resortu jest wymiar społecznego, inteligentnego miasta, umożliwiającego samorządom realizację projektów społecznych innowacji, np. polityki senioralnej i dostępności. – Jednym  z naszych celów jest to, aby dzięki konkursom, tematyka stałą się częścią strategii rozwojowego miasta. Nikt nie ma wątpliwości, że Smart City to nie tylko chwilowa moda, ale realne rozwiązania przynoszące oszczędność, podnoszące jakość i wydajność zarządzania miastami – wyjaśnił przedstawiciel MFiPR.

Patrycja Rapacka

Wielka Brytania stawia na rozwój transportu autonomicznego