Puławy rezygnują z bloku gazowo-parowego

3 kwietnia 2017, 10:00 Alert
Elektrownia Puławy

Grupa Azoty Puławy podjęła decyzję o zamknięciu przetargu na wybór generalnego wykonawcy na budowę bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe. Jednocześnie zarząd uzyskał kierunkową zgodę na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu polegającego na budowie bloku w oparciu o węgiel kamienny – podała spółka w komunikacie.

„(…) 31 marca 2017 roku Elektrownia Puławy spółka zależna Grupy Azoty Puławy prowadząca postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia +Budowa bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe+ podjęła decyzję o niedokonywaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu. Projekt zakładający realizację przedsięwzięcia w oparciu o ww. założenia zgodnie z uchwałami zarządu i rady nadzorczej Grupy Azoty Puławy z dnia 31 marca 2017 roku nie będzie kontynuowany” – napisano w komunikacie.

„Jednocześnie w dniu 31 marca 2017 r. rada nadzorcza spółki udzieliła zarządowi kierunkowej zgody na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny, w szczególności na prowadzenie prac koncepcyjno-analitycznych, a następnie opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacji do postępowania na wybór wykonawcy. Blok energetyczny, dostosowany do potrzeb spółki, ma zapewniać dostawy energii elektrycznej i ciepła dla Grupy Azoty Puławy” – dodano.

W październiku do Elektrowni Puławy wpłynęły dwie oferty w przetargu na budowę bloku gazowo-parowego od: GE Power i Siemens.

Polska Agencja Prasowa