Purwin: Akcje PKP Cargo urosły w ciągu stycznia o ok. 10 proc. 

29 stycznia 2015, 12:49 Infrastruktura

W sumie 3041 pracowników Grupy PKP Cargo opuści firmę na przełomie stycznia i lutego br. w ramach Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). Zgodę na skorzystanie z oferty pracodawcy uzyskało 9 na 10 pracowników, którzy zgłosili chęć udziału w programie, w tym zatrudnionych w spółce PKP CargoTabor. Na wypłatę odpraw dla pracowników spółka wyda w sumie ponad 266 mln zł – poinformowała Grupa PKP Cargo SA. 

– Tak duże zainteresowanie programem to dla nas najlepszy dowód na to, że dobrze rozpoznaliśmy potrzeby pracowników. Dzięki dobrej sytuacji finansowej mogliśmy pozytywnie zaopiniować wnioski większej liczby osób – stwierdził podczas konferencji prasowej Adam Purwin, prezes zarządu Grupy PKP Cargo SA.

W jego opinii finalizowany aktualnie PDO to element szerszego procesu dostosowywania się naszej Grupy do wyzwań rynkowych, jakie czekają PKP Cargo w najbliższych latach i dalszej realizacji strategii ekspansji.

– Ze spółki PKP Cargo odejdzie m.in. 536 pracowników administracji, co stanowi blisko 20 proc. wszystkich pracowników korzystających z PDO – poinformował prezes PKP Cargo. – Wszyscy pracownicy spółki, którzy skorzystają z programu otrzymają odprawy pieniężne. Łączna wysokość gratyfikacji sięga równowartości nawet 36 miesięcznych pensji. Najwyższe rekompensaty przysługują pracownikom objętym Paktem Gwarancji Pracowniczych, zawartym przed debiutem giełdowym firmy. Zgodnie z jego zapisami niemal 95 proc. załogi spółki jest objęta 4- lub 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia.

Zdaniem Adama Purwina, dzięki PDO uda się zmniejszyć poziom zatrudnienia w jego firmie od 1 lutego do 23 tys.

– Zastrzegliśmy, że na każdą zgłoszoną chęć odejścia pracownika muszą wyrażać zgodę jego przełożeni – mówił prezes PKP Cargo. – Nie wszyscy więc chętni taką zgodę uzyskali. Decydowała m.in. przynależność do określonej grupy zawodowej, a także lokalizacja danego miejsca pracy. PDO został dobrze przyjęty przez rynek. Dzięki Programowi akcje naszej firmy urosły w ciągu stycznia o ok. 10 proc.

Wg informacji Adama Purwina 95 proc. obecnie pracujących w jego firmie posiada gwarancje zatrudnienia. Dodatkowo w tym roku zatrudnienie w niej znajdą nowo przyjmowani maszyniści, w tym z przejmowanej, czeskiej spółki AWT.

– PDO pozwoliło osiągnąć strukturę zatrudnienia bliską optymalnej – ocenił Purwin. – Choć jednocześnie nigdy nie będzie tak, że zbudujemy ją tak, że w 100 proc. będzie odpowiadać na potrzeby rynku. Wszystko zależy od bieżącej na nim sytuacji.

Zdaniem prezesa PKP Cargo w tym roku można się spodziewać pozytywnych symptomów na rynku kruszyw, jak również w przewozach intermodalnych.

– Spowodowane będzie to rozpoczęciem inwestycji drogowych i kolejowych dofinansowywanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE – uważa Purwin. – Jednocześnie w krajowych towarowych przewozach kolejowych istotny wpływ będzie wywierała niepewność w zakresie sytuacji na rynku węgla kamiennego.