Purwin: PKP Cargo prowadzi rozmowy nt. ewentualnych fuzji

29 sierpnia 2014, 13:59 Infrastruktura

W I półroczu 2014 roku przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 2,1 mld zł. Koszty operacyjne zostały zmniejszone o 11 proc. (czyli o 234 mln zł) w ujęciu rocznym. Pozwoliło to na wzrost wyniku EBITDA o 12 proc. – do 350 mln zł, a zysku netto o 67 proc. – do 128 mln zł. Przed rokiem było to 76 mln zł.

– Wyniki półrocza pokazują, że mimo zaburzeń na jednym z głównych rynków, na których działamy, PKP CARGO generuje wysokie zyski. Jednak przychody firmy były o 8 proc. niższe niż takim samym okresie przed rokiem wskutek bardzo trudnej sytuacji na rynku węgla – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo.

Jego zdaniem zwiększenie zysku firmy w tych warunkach było wynikiem ograniczania kosztów (były niższe o 11 proc., niż rok wcześniej). Przeprowadzona w ostatnich miesiącach reorganizacja wewnętrzna spółki to kolejny krok w skutecznym ograniczaniu kosztów, który zwiększa jej pozycję konkurencyjną na rynku. Także wydatki spółki znalazły się pod ścisłą kontrolą – głównie przeznaczono je na inwestycje przewozowe i w unowocześnienie taboru.

– Chcemy być przygotowani do „górki przewozowej” spodziewanej w III kwartale – mówił dalej Adam Purwin. – Przeszkodą i wyzwaniem – podobnie jak dla wszystkich przewoźników jest wciąż bardzo niska średnia prędkość handlowa na poziomie ok. 20 km/godz. Pozostajemy liderem przewozów towarowych w kraju, obsługując trzy najważniejsze szlaki: nadodorzankę – wzdłuż zachodniej granicy, magistralę węglową (Gdynia – południowa granica) i korytarz zachód – wschód.

– Przyjęta docelowa struktura PKP CARGO tworzy jednocześnie fundament dalszego rozwoju, opartego o umacnianie pozycji na kluczowych rynkach przewozowych, inwestycje w najbardziej perspektywiczne segmenty oraz ekspansję poprzez fuzje i przejęcia w Polsce oraz za granicą – mówi dalej Adam Purwin.

Prezes zadeklarował, że – co szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej – jego firma będzie brała udział w budowie bezpieczeństwa energetycznego państwa, będzie brała udział w transporcie paliw.

– Chcemy być częścią krwioobiegu dla przewozów węgla w kraju – mówił prezes. – Chcemy utrzymać pozycję lidera w segmencie przewozów kruszyw. Chcemy być bardziej aktywni na rynku węgla. Chcemy także rozwijać biznes intermodalny i będziemy inwestować w tzw. lokomotywy wielosystemowe w ramach rozwoju ekspansji zagranicznej.

PKP Cargo prowadzi rozmowy nt. ewentualnych fuzji. – Do końca tego roku poinformujemy o ich konkretnych rezultatach – zadeklarował na zakończenie Adam Purwin.