Purwin: Przejęcie AWT wzmacnia strategiczną pozycję PKP Cargo w Europie Środkowej

31 grudnia 2014, 13:07 Infrastruktura

PKP Cargo podpisało umowę nabycia 80 proc. udziałów w spółce Advanced World Transport, drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Wartość transakcji wynosi 103,2 mln euro (445 mln zł). Przejęcie zostanie sfinalizowane po uzyskaniu zgód organów antymonopolowych w Polsce, Czechach, Niemczech i Słowacji. Zakup AWT to pierwsza w historii tego typu akwizycja zagraniczna przeprowadzona przez podmiot z Grupy PKP. 

– To historyczny moment dla PKP CARGO i całej Grupy PKP, a jednocześnie jedna z największych transakcji zakupu firmy zagranicznej przez spółkę z Polski w ostatnich latach – uważa Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo SA.

W opinii prezesa przejęcie AWT daje jego firmie skokowy wzrost udziału w rynku czeskim i istotnie wzmacnia strategiczną pozycję PKP Cargo w Europie Środkowej.

– Rynek czeski jest dla nas kluczowy ze względu na liczne połączenia ze Śląskiem – komentuje dalej prezes Adam Purwin. – Czechy są też bramą na południe Europy, w kierunku Adriatyku. Zaś obecność w tym kraju to doskonała szansa na wydłużenie tras naszych pociągów.

– Z punktu widzenia perspektywy rozwoju AWT w najbliższym czasie, ważna jest dla nas obecność czeskiego partnera jako udziałowca AWT – mówi na zakończenie Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo.

Sprzedającymi 80 proc. udziałów w AWT są Zdenek Bakala oraz należący do niego fundusz The Bakala Trust. Pozostałe 20 proc. udziałów w dalszym ciągu będzie posiadać czeska spółka Minezit SE, z którą PKP Cargo podpisało umowę szczegółowo regulującą wzajemne relacje wspólników. Dokument zawiera również harmonogram ewentualnego nabycia przez PKP Cargo pozostałych udziałów w AWT.

Źródło: PKP Cargo