PwC przejmuje Outbox, by wejść w sektor technologii

20 stycznia 2016, 15:30 Alert

(Teresa  Wójcik)

PwC-Polska przejmuje Grupę Outbox, lidera na europejskim rynku innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Przejęcie wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz spełnienia pozostałych warunków określonych umową sprzedaży. Obie strony uważają, że połączenia przyniesie duże korzyści każdej z nich.

PwC wzmocni swoją pozycję doradczą w branżach obejmujących nowoczesne technologie informatyczne, dzięki którym możliwe jest  wdrażanie strategii i rozwiązań biznesowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego połączenie z Grupą Outbox jest dla PwC ważne – Grupa zajmuje się doradztwem i usługami wdrożeniowymi z obszaru innowacyjnych technologii IT. Są to rozwiązania tj. CRM i Customer Experience, umożliwiające efektywne zarządzanie procesami biznesowymi oraz kontaktami z otoczeniem biznesowym. Outbox specjalizuje się w działaniach typu marketing automation, e-commerce, technologie mobilne oraz transformacja cyfrowa wykorzystująca chmurę IT. Dzięki tej transakcji liczba ekspertów technologii w europejskiej sieci spółek PwC zwiększy się do prawie 3000 osób.

Fuzja z PwC dla Grupy Oitbox – jak powiedział dziennikarzom jeden z założycieli i szefów Grupy Marcin Ciesielski – oznacza dużo szersze możliwości biznesowe. „- Staniemy się graczem konkurującym z nie tylko z firmami  doradztwa biznesowego, ale także z firmami zajmującymi się wdrażaniem  technologii.

Grupa Outbox jest polską firmą istniejącą na rynku doradztwa od 2005 r. Obecnie obsługuje klientów z Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej zapewniając doradztwo oraz usługi wdrożeniowe z obszaru innowacyjnych technologii IT. Są to rozwiązania tj. CRM i Customer Experience, umożliwiające efektywne zarządzanie procesami biznesowymi oraz kontaktami z otoczeniem biznesowym. Outbox specjalizuje się w działaniach typu marketing automation, e-commerce, technologie mobilne oraz transformacja cyfrowa wykorzystująca chmurę IT. Outbox zatrudnia 270 pracowników w biurach w Warszawie, Düsseldorfie, Pradze i Londynie.  Ostatnio firma weszła na drogę  rosnącego  sukcesu: w 2015 r. zanotowała ponad 13 mln euro przychodu, co oznacza wzrost o 58 proc. rok do roku. .

Piotr Luba, partner  zarządzający działem doradztwa biznesowego PwC powiedział, że przejęcie Outbox  to największa transakcja PwC w Polsce i w regionie, która zmieni rynek usług transformacji cyfrowej. – „Jako PwC będziemy mogli nie tylko przygotowywać strategie wykorzystujące nowe możliwości związane z cyfrową rewolucją, ale też z sukcesem wdrażać związane z tym efektywne rozwiązania technologiczne” – stwierdził Łuba.

Grupa Outbox pozostanie samodzielną firmą w ramach PwC.  Będzie  integralna częścią globalnej sieci PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej..

PwC specjalizuje się szeroko pojętym doradztwie dla ponad 10 branż. Wśród nich są: bankowość,  chemia, nafta i gaz, energetyka,  telekomunikacja, media, technologia. Przejęcie Grupy Outbox to element długoterminowej strategii rozwoju PwC. Prezesem zarządu PwC Polska jest Adam Krasoń, a za region Europy Środkowo-Wschodniej odpowiada Olga Grygier-Siddons.