PwC rozwija w Polsce zespół ds. doradztwa regulacyjnego i rozwiązywania sporów

15 lipca 2015, 10:33 Alert

Do zespołu ds. doradztwa regulacyjnego i rozwiązywania sporów w dziale prawno-podatkowym firmy doradczej PwC dołączył Bartosz Kwiatkowski, obejmując stanowisko Public Policy Managera. Będzie odpowiedzialny za wspieranie klientów PwC w zakresie doradztwa regulacyjnego i polityki gospodarczej.

Bartosz Kwiatkowski ma 10-letnie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w Polsce, współpracował także przy projektach lobbingowych na poziomie Unii Europejskiej. W ostatnich latach prowadził m.in. projekt doradczy związany z realizacją polskiego programu jądrowego, a w przeszłości jego klientami były m.in. firmy reprezentujące branżę samochodową, cementową, farmaceutyczną, odpadową oraz handlową, a także oferujące technologie płatnicze i zgazowania węgla.

„Jednym z istotnych celów PwC jest budowania rozpoznawalnej na polskim rynku praktyki doradztwa regulacyjnego oraz analiz politycznych i ekonomicznych. W tym unikatowym zespole już teraz łączymy wiedzę i doświadczenie prawników, podatkowców i ekonomistów. Dołączenie Bartosza w znaczący sposób poszerza nasze kompetencje o sprawy polityki gospodarczej i komunikację strategiczną” – mówi Tomasz Barańczyk, partner zarządzający działem prawno-podatkowym w PwC.

Bartosz Kwiatkowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień MBA uzyskał na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2006 do 2015 roku współpracował z CEC Government Relations, gdzie w ostatnim czasie pełnił funkcję doradcy zarządu. W latach 2012-2015 był ekspertem w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania PARP. Przed podjęciem pracy w sektorze prywatnym w latach 2004-2005 pracował w Kancelarii Prezydenta RP.

Zespół ds. doradztwa regulacyjnego i rozwiązywania sporów w PwC wspiera klientów PwC w zakresie zmian regulacyjnych, analiz i ocen skutków regulacji, udziału w procesie tworzenia prawa opartego na dowodach (evidence-based policy making), współtworzenia dyskusji publicznej oraz mediacjach i negocjacjach z centralnymi i lokalnymi organami administracji.

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwaną przez nich wartość biznesową. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 195 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.