Rada ministrów znowelizowała Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

28 czerwca 2016, 16:15 Alert

(Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Rada ministrów znowelizowała Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Po zmianach ochroną IK zostały objęte nowe obszary działalności. Zmienił się również wykaz ministrów odpowiedzialnych za systemy IK.

Rada Ministrów przyjęła przygotowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nowelizację NPOIKu. Zmienione zostały:
1.Wykaz Ministrów odpowiedzialnych za poszczególne systemy infrastruktury krytycznej, zawarty w dokumencie głównym.
2.Kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej, stanowiące załącznik nr 2.

Kryteria, które są podstawa przy kwalifikowaniu obiektów do Infrastruktury Krytycznej są niejawne i nie mogą być publicznie prezentowane. Zmiany spowodowały jednak, że ochroną Infrastruktury Krytycznej zostały objęte nowe obszary.

Najważniejszym celem Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa IK, co ma podnieść bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Program jest adresowany przede wszystkim do administracji rządowej oraz operatorów Infrastruktury Krytycznej. Postanowienia NPOIKu mogą być jednak stosowane przez wszystkich, którzy uznają go za pomocny w procesie zwiększania odporności na zakłócenia własnej infrastruktury, w tym samorządy i podmioty prywatne, niebędące operatorami IK.