Rada Nadzorcza PGNiG ma już szefa

4 sierpnia 2015, 11:36 Alert
PGNiG

(PGNiG/CIRE)

Po tym jak funkcji członka i przewodniczącego rady nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowanego i Gazownictwa zrezygnował Wojciech Chmielewski, rada wybrała spośród swojego grona nową przewodniczącą i wiceprzewodniczącego.

Powołany 23 lipca na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Chmielewski dzień wcześniej zrezygnował z funkcji członka i przewodniczącego rady nadzorczej PGNiG.

Jak wynika z informacji na stronie internetowej spółki, nową przewodniczącą rady nadzorczej PGNiG została wcześniejsza wiceprzewodnicząca Agnieszka Woś. Natomiast stanowisko wiceprzewodniczącego objął Andrzej Janiak.

Agnieszka Woś jest absolwentem magisterskich studiów ekonomicznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szefowa RN PGNiG obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych w Ministerstwie Skarbu Państwa, jest także prezesem zarządu Fundacji Podkarpacka Akademia Rozwoju.
Andrzej Janiak jest dr habilitowanym nauk prawnych, radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ukończenia studiów jest nieprzerwanie zatrudniony w UAM, gdzie w 2008 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Obecnie rada nadzorcza PGNiG liczy ośmiu członków. Oprócz wcześniej wymienionych zasiadają w niej: Magdalena Zegarska – sekretarz, Sławomir Borowiec, Maciej Mazurkiewicz, Irena Ożóg, Janusz Pilitowski oraz Ryszard Wąsowicz. Zgodnie ze statutem spółki jej rada nadzorcza może liczyć o 5 do 9 członków.