W Radomiu powstaje Centrum Usług Biznesowych

18 września 2017, 16:45 Alert
SAAB PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa rozwija struktury operacyjne w Radomiu. W siedzibie Grupy przy ul. J. Malczewskiego 24 (Radom Office Park) powstaje Centrum Usług Biznesowych PGZ, spółka zajmująca się realizacją procesów wspólnych w grupie kapitałowej takich jak zakupy, obsługa finansowo-księgowa czy systemy teleinformatyczne. Grupa szacuje, że dzięki powołaniu Centrum wykorzystującego m.in. nowoczesne narzędzia informatyczne, które wspierać będą realizację procesów zakupowych, docelowo w skali roku uda się zaoszczędzić przynajmniej 220 mln zł w stosunku do dotychczasowych wydatków w tym obszarze.

Rozwój struktur operacyjnych PGZ w Radomiu pozwoli wygenerować istotne oszczędności finansowe dla grupy kapitałowej. W 2016 r. roczne wydatki Grupy związane z nabywaniem towarów i usług wyniosły 2,2 mld zł, nietrudno zatem policzyć, że przy optymalizacji kosztów na poziomie około 10 proc. kwota oszczędności wyniesie co najmniej 220 mln zł. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że funkcjonujące obecnie na rynku centra usług wspólnych dzięki samej tylko konsolidacji zakupów pozwalają zaoszczędzić nawet około 20-40 proc. ogólnej sumy kosztów, już dzisiaj można spodziewać się, iż dzięki Centrum Usług Biznesowych PGZ docelowo zaoszczędzi dużo więcej. Grupa zakłada, że 30-40 proc. oszczędności może także wygenerować konsolidacja realizacji procesów wspólnych w zakresie księgowości. Wielkość zaoszczędzonych kwot będzie też rosła w miarę rozszerzania aktywności radomskiego Centrum o kolejne obszary, m.in. szkolenia i rozwój kompetencji oraz zarządzanie wykorzystaniem funduszy europejskich.

– Radom jest miejscem szczególnym, wyjątkowym zarówno dla II Rzeczpospolitej i rodzącego się wówczas polskiego przemysłu zbrojeniowego, jak też – ze względu na pamiętne wydarzenia czerwca 1976 r. – dla najnowszej historii naszej ojczyzny. Cieszę się zatem niezmiernie, że Polska Grupa Zbrojeniowa – kluczowy podmiot procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP – zdecydowała się na ulokowanie Centrum Usług Biznesowych właśnie tutaj. Jestem przekonany, że inwestycja da impuls do rozwoju miasta, które w naszej historii zapisało tak piękną kartę – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Zakres usług realizowanych przez nową jednostkę biznesową PGZ będzie sukcesywnie rozszerzany. W latach 2018 – 2020 PGZ planuje rozwijać wspólną dla całej Grupy obsługę procesów kadrowych i płacowych, obsługę w zakresie zarządzania flotą samochodową, nieruchomościami, ochroną fizyczną obiektów oraz utrzymaniem czystości. Co ważne, CUB nie zamierza ograniczać swej działalności do świadczenia usług wyłącznie na rzecz spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i planuje podejmować współpracę także z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z innymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Docelowo Centrum Usług Biznesowych ma zatrudniać co najmniej 300 osób – pierwsze kilkadziesiąt stanowisk pracy zostanie uruchomionych w Radomiu jeszcze w bieżącym roku.

– Jednym z nadrzędnych celów Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest dokończenie procesu konsolidacji funkcjonalnej Grupy. Działania te oznaczają głębszą integrację spółek i lepsze wykorzystanie istniejących synergii. Chcemy dostarczać naszym klientom – przede wszystkim Ministerstwu Obrony Narodowej – najwyższej jakości sprzęt wojskowy, dbając jednocześnie o skuteczność i efektywność kosztową oraz regularne polepszanie naszych wyników finansowych. To podstawowy cel konsolidacji procesów wspólnych w Grupie oraz główna przyczyna powołania i rozwijania Centrum Usług Biznesowych w Radomiu. Dążymy do budowy silnej i rozpoznawalnej marki narodowej PGZ z Radomiem jako centrum polskiego przemysłu zbrojeniowego – podkreślił Błażej Wojnicz, prezes zarządu PGZ S.A.

Początkowo Centrum będzie rozwijać swoje struktury w obecnej siedzibie, a w roku 2020 zostanie przeniesione do nowego obiektu, gdzie znajdzie się także centrum wystawiennicze PGZ. Budowa tego kompleksu oznaczać będzie kolejne perspektywy dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz szansę wygenerowania dodatkowych miejsc pracy.

– Tytuł konferencji: Radom: PGZ 2.0 jest bezpośrednim nawiązaniem do przeniesienia PGZ na wyższy poziom funkcjonowania. Chcieliśmy pokazać, że nasze Centrum Usług Biznesowych będzie wdrażało najlepsze rozwiązania rynkowe w kluczowych obszarach funkcjonowania Grupy – zaznacza odpowiedzialny za stworzenie i rozwój nowej jednostki biznesowej prezes zarządu PGZ System sp. z o.o. Rafał Zgorzelski. – Naszą intencją jest nie tylko wprowadzenie nowoczesnych form zarządzania procesami wspólnymi, ale też zwiększenie faktycznej integracji PGZ, usprawnienie współpracy pomiędzy spółkami i podniesienie efektywności funkcjonowania Grupy jako całości – dodaje prezes Zgorzelski.

Polska Grupa Zbrojeniowa