Radomski: Rok opóźnienia atomu jest już niemożliwy do nadrobienia

20 września 2023, 07:35 Atom

– Po co spieszyć się z wylesieniem, skoro nie ma umowy na wykonanie prac przygotowawczych, a dyskusja z Komisją ws. modelu finansowego ma się dopiero rozpocząć? Brak tego pośpiechu jest jednak kolejnym przejawem konserwowania rocznego opóźnienia względem harmonogramu programu atomowego – pisze Daniel Radomski, współpracownik BiznesAlert.pl.

Zobrazowanie połączenia MFW z KSE, https://gmina-napedzana-wiatrem.pl/
Zobrazowanie połączenia MFW z KSE, https://gmina-napedzana-wiatrem.pl/

Nadleśnictwo Choczewo szykuje się do wycięcia drzew pod inwestycje energetyczne. Nie będą one jednak dotyczyć terenu elektrowni jądrowej, a wyłącznie morskich farm wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa wkracza w fazę realizacji nie tylko na morzu, ale także na lądzie. Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły już budowę stacji rozdzielczej Choczewo na sieci 400kV, która ma stanowić punk wpięcia dla szeregu morskich farm. Po sąsiedzku poszczególni inwestorzy MFW będą stawiać własne stacje transformatorowe aby móc podpiąć się do sieci poprzez stację PSE.

Pas lasu między zespołem stacji elektroenergetycznych a wybrzeżem o szerokości do 150 m będzie jednak podlegał wylesieniu. Nadleśnictwo Choczewo ogłosiło właśnie przetarg na realizację tej wycinki.

Zobrazowanie połączenia MFW z KSE, https://gmina-napedzana-wiatrem.pl/

Zobrazowanie połączenia MFW z KSE, https://gmina-napedzana-wiatrem.pl/

Główne prace związane z wylesieniem mają mieć miejsce między grudniem 2023 a roku a lutym 2024 roku. Termin wiąże się z zwyczajowo przyjmowanym okresem lęgowym ptaków, w trakcie którego (w uproszczeniu) nie wolno wycinać drzew (szerszy kontekst). Ten okres trwa od początku marca do połowy października.

Również w gminie Choczewo, zaledwie 8 km w linii prostej od budowanej przez PSE stacji elektroenergetycznej „Choczewo”, ma powstać rządowa elektrownia jądrowa z trzema amerykańskimi blokami AP1000. W tej sprawie Nadleśnictwo Choczewo wyjaśnia, że „nie posiada informacji o konieczności ogłoszenia przetargu na wykonanie wycinki lasu pod inwestycje związane z budową elektrowni jądrowej.” Oznacza to, że najbliższym możliwym terminem na przeprowadzenie wylesienia terenu przyszłej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest październik 2024 roku. Prace te pod względem formalnym mogłyby być przeprowadzone w tym samym czasie co wylesienie na cele MFW, bowiem decyzja środowiskowa będzie wydana najdalej w październiku. Z kolei wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji można się spodziewać najdalej do końca 2023 roku, a teren podlegający wylesieniu jest własnością Skarbu Państwa i zarządzany przez Lasy Państwowe. Pozwala to na przeprowadzenie wylesienia nawet przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej, podobnie jak ma to miejsce na inwestycjach drogowych przed wydaniem decyzji ZRID.

Pojawia się jednak pytanie: po co spieszyć się z wylesieniem, skoro nie ma umowy na wykonanie prac przygotowawczych, a dyskusja z Komisją Europejską w sprawie modelu finansowego ma się dopiero rozpocząć? Brak tego pośpiechu jest jednak kolejnym przejawem konserwowania rocznego opóźnienia względem harmonogramu zapisanego w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej.

Harmonogram PPEJ + rzeczywistość, https://www.gov.pl/web/polski-atom/program-polskiej-energetyki-jadrowej

Harmonogram PPEJ + rzeczywistość, https://www.gov.pl/web/polski-atom/program-polskiej-energetyki-jadrowej