Rafineria Gdańska będzie podlegała szczególnej ochronie rządu

30 grudnia 2022, 10:15 Alert

Rafineria Gdańska i Unimot zostały wpisane do wykazu podmiotów podlegających szczególnej ochronie. Ministerstwo aktywów państwowych wystąpiło z wnioskiem o wpisanie Rafinerii Gdańskiej na specjalną listę.

Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, lista tych podmiotów została wydłużona z 13 do 15 pozycji. Dopisane zostały do niej Rafineria Gdańska oraz firma Unimot, która kupiła część majątku Lotosu w trakcie połączenia tego koncernu z PKN Orlen.

W wykazie podmiotów podlegających ochronie figurują m.in.: PKN Orlen, Emitel, Azoty, PKP Energetyka, TK Telekom, Orange oraz KGHM.

Wpisanie Rafinerii Gdańskiej do wykazu podmiotów podlegających ochronie spowoduje, że kontrolę nad spółką będzie miał minister aktywów państwowych.

Sporządzenie listy firm chronionych przed wrogim przejęciem przewiduje ustawa o kontroli niektórych inwestycji, która weszła w życie w październiku 2015 roku.

Z ustawy wynika, że spółka może uzyskać status chronionej, jeśli prowadzi działalność w określonych jako kluczowe branżach, ma istotny udział w rynku, jej przejęcie rodzi poważne zagrożenie dla fundamentalnych interesów państwa oraz nie można zastosować innego, mniej restrykcyjnego środka ochrony.

Inwestorzy mają obowiązek poinformowania Ministerstwa Skarbu Państwa o planowanym kupnie udziałów w jednej ze strategicznych spółek. Minister skarbu może zablokować taką transakcję, jeśli uzna, że istnieją przesłanki zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Taka decyzja może być zaskarżona do sądu.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński