Prezes PGE apeluje o uwzględnienie bezpieczeństwa ws. reformy unijnego rynku energii

18 kwietnia 2023, 09:45 Alert

14 marca Komisja Europejska opublikowała propozycję reformy rynku energii elektrycznej – tzw. reformę EMD (Electricity Market Design). Stanowi ona odpowiedź na wysokie koszty energii, spowodowane drastycznym wzrostem cen gazu po rosyjskim szantażu energetycznym oraz inwazji na Ukrainę. Regulacje mają zabezpieczyć odbiorców przed rosnącymi cenami energii w sezonie 2023/24. Polska Grupa Energetyczna, jako producent i dostawca energii elektrycznej w Polsce apeluje o pamięć o bezpieczeństwie.

PSE, sieci przesyłowe. Fot. Dariusz Iwanski, PSE
PSE, sieci przesyłowe. Fot. Dariusz Iwanski, PSE.

– Reforma unijnego rynku energii powinna brać pod uwagę nie tylko realizację ambitnych celów klimatycznych, ale przede wszystkim uwzględniać w jak największym stopniu bezpieczeństwo energetyczne. Oczekujemy, że procedowane zmiany poprawią otoczenie regulacyjne wspierające sprawiedliwą transformację energetyczną, uwzględniającą możliwości i specyfikę poszczególnych unijnych rynków. Stoimy na stanowisku, że bezpieczeństwo energetyczne Europy musimy budować w oparciu o bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych państw członkowskich – oświadcza Polska Grupa Energetyczna.

– Pozytywnie oceniamy wiele pomysłów Komisji Europejskiej zawartych w propozycji reformy oraz fakt, że Komisja nie zdecydowała się modyfikować podstawowych zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej, w tym sposobu wyznaczania cen na rynkach hurtowych – należy pamiętać, że wzrost cen na tych rynkach nie był efektem ich wadliwego funkcjonowania, ale m.in. rosyjskiego szantażu energetycznego – podkreśla.

– Popieramy promowane przez KE dwa rodzaje umów długoterminowych na dostawy energii (PPA) oraz kontrakty różnicowe (CfD). Apelujemy jednak, by w toku prac Parlamentu Europejskiego nie zostały one przekształcone w regulowany, obowiązkowy instrument, ponieważ w znacznym stopniu ograniczyłoby to inwestycje w zieloną transformację. Zależy nam na tym, żeby dwustronne kontrakty różnicowe odzwierciedlały zmiany otoczenia makroekonomicznego, w tym wzrost kosztów realizacji inwestycji, który jest niejednokrotnie wyższy niż wskaźnik inflacji. Poza tym – odmiennie od Komisji Europejskiej – uważamy, że dochody z tych kontraktów powinny służyć długoterminowym rozwiązaniom, takim jak rozbudowa sieci elektroenergetycznych oraz magazynów energii, a nie jedynie wspieraniu konsumentów. Popieramy również rozwój rynków PPA, ale spółki obrotu powinny mieć swobodę co do sposobu zabezpieczania swojego portfela – dodaje spółka.

– Liczymy, że prace nad reformą zakończą się jeszcze w tym roku. Będziemy stanowczo zabiegać, aby ewentualne zmiany i propozycje w Parlamencie Europejskim podążały w oczekiwanym przez nas i odbiorców kierunku – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – wskazuje PGE.

Polska Grupa Energetyczna / Jacek Perzyński