Rosja ma nową doktrynę bezpieczeństwa energetycznego kraju

14 maja 2019, 14:45 Alert
putin rosja

Prezydent Władimir Putin podpisał nową doktrynę bezpieczeństwa energetycznego, która m.in. głosi, że sankcje i przeciwdziałanie rosyjskim projektom energetycznym przeszkadzają udziałowi Rosji w zapewnieniu międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego.

„Udziałowi Federacji Rosyjskiej na pełną skalę w zapewnieniu międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego przeszkadzają działania o charakterze ograniczającym, wprowadzone przez obce państwa wobec FR, w tym w odniesieniu do branży naftowej i gazowej jej kompleksu paliwowo-energetycznego” – głosi dokument podpisany przez prezydenta Rosji we wtorek.

Przeszkodę taką stanowi również „przeciwdziałanie, wywierane przez obce państwa i organizacje międzynarodowe” w odniesieniu do „projektów w sferze energetyki realizowanych z udziałem FR” – napisano w doktrynie.

Wśród wyzwań zewnętrznych dla bezpieczeństwa energetycznego Rosji wymieniono m.in. wzrost produkcji gazu skroplonego na świecie i kształtowanie się globalnego rynku gazu skroplonego. Do owych wyzwań zaliczono także takie czynniki zewnętrzne, jak przemieszczenie się centrum światowego wzrostu gospodarczego w region Azji i Pacyfiku czy spowolnienie wzrostu popytu na nośniki energii na świecie.

Jako zagrożenie polityczne dla bezpieczeństwa energetycznego określono stosowanie przez inne państwa mechanizmów prawa międzynarodowego, wynikających z umów i mechanizmów finansowych „w celu wyrządzenia szkody kompleksowi paliwowo-energetycznemu RF i ogółem jej gospodarce”.

W doktrynie jest też mowa o „dyskryminacji organizacji rosyjskich” na światowych rynkach energetycznych poprzez „zmiany międzynarodowych regulacji normatywnych i prawnych w sferze energetyki”, w tym „pod pretekstem dywersyfikacji źródeł importu” energii. Jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Rosji oceniono ponadto ograniczenie dostępu instytucji rosyjskich do nowoczesnych technologii i sprzętu i możliwości przyciągnięcia finansowania przez podmioty rosyjskie.

Dokument nakreśla także różnorodne wyzwania, czynniki ryzyka i zagrożenia o charakterze wewnętrznym i transgranicznym dla bezpieczeństwa energetycznego Rosji.

Nowa doktryna, która obejmuje perspektywę na lata 2025-2030, zastąpi poprzednią z 2012 roku.

Wśród różnych kierunków działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rosji dokument przewiduje rozwijanie infrastruktury kompleksu paliwowo-energetycznego m.in. na Krymie – anektowanym przez Rosję w 2014 roku – oraz w obwodzie kaliningradzkim. Jako jedno z zadań mających na celu technologiczną niezależność rosyjskiej energetyki wskazano rozwój wewnętrznego rynku gazu skroplonego.

Minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak mówił pod koniec 2018 roku, zapowiadając doktrynę, iż przewidziano w niej kroki mające na celu obronę interesów rosyjskich z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Jako jeden z kierunków minister wymienił wzmożone prace w celu zastępowania importu produkcją krajową. Celem miałoby być przestawienie przemysłu rosyjskiego w zakresie „krytycznych technologii” w pełnym zakresie na własną produkcję – mówił Nowak.

Polska Agencja Prasowa