Statystyka importu ropy do Polski. Przodują Rosja i Arabia Saudyjska

20 września 2019, 16:00 Alert
gaz łupki ropa
Źródło: Wikipedia

W pierwszej połowie 2019 roku udział Rosji w imporcie ropy naftowej do Polski spadł do 63 procent z 77 procent w 2018 roku. Drugim największym dostawcą w ostatnich latach jest Arabia Saudyjska: 15 procent w I połowie 2019 roku w porównaniu z 8 procent w 2018 roku – wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z danych PIE, opracowanych na podstawie statystyk Eurostat wynika, że import ropy naftowej do Polski w pierwszej połowie tego roku wyniósł łącznie 12,662 mln ton, z czego import z Rosji sięgnął 7,959 mln ton, a z Arabii Saudyjskiej 1,895 mln ton.

„W zdominowanym przez Rosję polskim rynku dostaw ropy Arabia Saudyjska odgrywa od niedawna duże znaczenie. Choć jeszcze do 1996 r. 100 proc. importowanej do Polski ropy naftowej pochodziło z Rosji, to od kilku lat rośnie udział innych dostawców” – napisano w Tygodniku Gospodarczym PIE.

W sobotę w Arabii Saudyjskiej, będącej największym producentem ropy naftowej na świecie, doszło do ataku na rafinerię i pola naftowe. W wyniku ataku przetwarzanie ropy w kraju spadło o połowę, co doprowadziło do nagłego wzrostu cen tego surowca.

W pierwszym półroczu nowym graczem na polskim rynku dostaw ropy naftowej stała się Nigeria (7 proc., 868 tys. ton).

Blisko 5-procentowy udział w imporcie ropy do Polski ma też Wielka Brytania (595 tys. ton). Dywersyfikację w I połowie 2019 r. uzupełniają też takie kraje, jak Kazachstan i Norwegia – z udziałem po ok. 3 proc. (odpowiednio: 443 i 441 tys. ton).

Poniżej import ropy do Polski [tys. ton]. Źródło: Eurostat i Polski Instytut Ekonomiczny.

Kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VI 2019
Rosja 22270 22140 23388 20707 19682 20740 7959
Arabia Saudyjska 0 0 1525 1789 2114 1895
Nigeria 0 0 0 0 0 0 868
Wielka Brytania 0 0 0 0 0 662 595
Kazachstan 0 567 0 0 882 696 443
Norwegia 757 518 0 0 0 827 441
Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 687 0
Irak 0 0 1807 1470 1102 0 0
Inne kraje poniżej 2 proc. 320 488 1297 871 1192 1121 461
suma 23347 23713 26492 24573 24648 26847 12662

Poniżej import ropy do Polski [udziały w proc.]. Źródło: Eurostat i Polski Instytut Ekonomiczny.

Kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VI 2019
Rosja 95% 93% 88% 84% 80% 77% 63%
Arabia Saudyjska 0% 0% 0% 6% 7% 8% 15%
Nigeria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
Wielka Brytania 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5%
Kazachstan 0% 2% 0% 0% 4% 3% 3%
Norwegia 3% 2% 0% 0% 0% 3% 3%
Stany Zjednoczone 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0%
Irak 0% 0% 7% 6% 4% 0% 0%
Inne* 1% 2% 5% 4% 5% 4% 4%

Polski Instytut Ekonomiczny podał też, że krajowe złoża ropy stanowią jedynie 3 proc. całkowitego zapotrzebowania. 66 proc. krajowego wydobycia ma miejsce na Niżu Polskim, 27 proc. w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku, a pozostałe 7 proc. w Karpatach.

W 2018 roku w Polsce było udokumentowanych 86 złóż, z czego 64 są eksploatowane.

Polska Agencja Prasowa

Iran grozi Europie i oczekuje prawa do eksportu ropy