Statystyka importu ropy do Polski. Przodują Rosja i Arabia Saudyjska

20 września 2019, 16:00 Alert

W pierwszej połowie 2019 roku udział Rosji w imporcie ropy naftowej do Polski spadł do 63 procent z 77 procent w 2018 roku. Drugim największym dostawcą w ostatnich latach jest Arabia Saudyjska: 15 procent w I połowie 2019 roku w porównaniu z 8 procent w 2018 roku – wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z danych PIE, opracowanych na podstawie statystyk Eurostat wynika, że import ropy naftowej do Polski w pierwszej połowie tego roku wyniósł łącznie 12,662 mln ton, z czego import z Rosji sięgnął 7,959 mln ton, a z Arabii Saudyjskiej 1,895 mln ton.

gaz łupki ropa
Wydobycie w USA. Źródło: Wikipedia

„W zdominowanym przez Rosję polskim rynku dostaw ropy Arabia Saudyjska odgrywa od niedawna duże znaczenie. Choć jeszcze do 1996 r. 100 proc. importowanej do Polski ropy naftowej pochodziło z Rosji, to od kilku lat rośnie udział innych dostawców” – napisano w Tygodniku Gospodarczym PIE.

W sobotę w Arabii Saudyjskiej, będącej największym producentem ropy naftowej na świecie, doszło do ataku na rafinerię i pola naftowe. W wyniku ataku przetwarzanie ropy w kraju spadło o połowę, co doprowadziło do nagłego wzrostu cen tego surowca.

W pierwszym półroczu nowym graczem na polskim rynku dostaw ropy naftowej stała się Nigeria (7 proc., 868 tys. ton).

Blisko 5-procentowy udział w imporcie ropy do Polski ma też Wielka Brytania (595 tys. ton). Dywersyfikację w I połowie 2019 r. uzupełniają też takie kraje, jak Kazachstan i Norwegia – z udziałem po ok. 3 proc. (odpowiednio: 443 i 441 tys. ton).

Poniżej import ropy do Polski [tys. ton]. Źródło: Eurostat i Polski Instytut Ekonomiczny.

Kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VI 2019
Rosja 22270 22140 23388 20707 19682 20740 7959
Arabia Saudyjska 0 0 1525 1789 2114 1895
Nigeria 0 0 0 0 0 0 868
Wielka Brytania 0 0 0 0 0 662 595
Kazachstan 0 567 0 0 882 696 443
Norwegia 757 518 0 0 0 827 441
Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 687 0
Irak 0 0 1807 1470 1102 0 0
Inne kraje poniżej 2 proc. 320 488 1297 871 1192 1121 461
suma 23347 23713 26492 24573 24648 26847 12662

Poniżej import ropy do Polski [udziały w proc.]. Źródło: Eurostat i Polski Instytut Ekonomiczny.

Kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VI 2019
Rosja 95% 93% 88% 84% 80% 77% 63%
Arabia Saudyjska 0% 0% 0% 6% 7% 8% 15%
Nigeria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
Wielka Brytania 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5%
Kazachstan 0% 2% 0% 0% 4% 3% 3%
Norwegia 3% 2% 0% 0% 0% 3% 3%
Stany Zjednoczone 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0%
Irak 0% 0% 7% 6% 4% 0% 0%
Inne* 1% 2% 5% 4% 5% 4% 4%

Polski Instytut Ekonomiczny podał też, że krajowe złoża ropy stanowią jedynie 3 proc. całkowitego zapotrzebowania. 66 proc. krajowego wydobycia ma miejsce na Niżu Polskim, 27 proc. w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku, a pozostałe 7 proc. w Karpatach.

W 2018 roku w Polsce było udokumentowanych 86 złóż, z czego 64 są eksploatowane.

Polska Agencja Prasowa

Iran grozi Europie i oczekuje prawa do eksportu ropy