Rosja planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2060 roku

7 października 2021, 09:00 Alert

Ministerstwo rozwoju przygotowało nową strategię rozwoju kraju z minimalną szkodliwością emisji gazów cieplarnianych dla środowiska. Zgodnie z planem resortu, dzięki wdrożeniu szeregu działań, możliwe będzie osiągnięcie zerowego śladu węglowego do 2060 roku.

Ministerstwo przesłało do zatwierdzenia nową wersję strategii niskoemisyjnego rozwoju kraju do 2050 roku, która zakłada osiągnięcie neutralności węglowej dekadę później. W połowie stulecia rząd widzi możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o maksymalnie 79 procent. Departament zaproponował dwa scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego w osiąganiu celów węglowych: inercyjny i intensywny, który planuje się przyjąć jako podstawę.

– W celach scenariusza docelowego uwzględniamy zapewnienie globalnej konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu gospodarczego Rosji w kontekście globalnej transformacji energetycznej. W inercyjnym zakładamy zachowanie obecnego modelu gospodarczego, w tym zachowanie struktury bilansu energetycznego – powiedział szef ministerstwa gospodarki Maxim Reszetnikow.

Scenariusz intensywny zakłada wzrost emisji do 2030 roku o 0,6 procenta, biorąc pod uwagę zaangażowanie chłonności ekosystemów (lasy, torfowiska). Spadek eksportu ropy i gazu od 2030 roku wyniesie około 2 procent, a tempo wzrostu gospodarki od 2030 roku do 2050 roku wyniesie średnio 3 procent. Realizacja scenariusza wiąże się z inwestycjami w redukcję emisji w wysokości 1 procent PKB w latach 2022-2030 i 1,5 procent PKB w latach 2031-2050 – wyjaśniło ministerstwo gospodarki.

Według Aleksieja Kokorina, przedstawiciela organizacji ekologicznej WWF Rosja, założenia pochłaniania emisji przez ekosystem są nierealne. Według niego, w ciągu ostatnich pięciu lat liczba pochłanianego co2 przez lasy spadła o 10 procent, nie uwzględniając pożarów z lata bieżącego roku.

Według ministerstwa gospodarki, największym zagrożeniem dla Rosji pod kątem zmian klimatycznych będą pożary, susze i powodzie.

Interfax/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Rosja płonie! Ile kosztują pożary Syberii?