SIPRI: Rosja to największy światowy handlarz broni

2 lutego 2015, 14:27 Alert
Sprzedaż broni

(SIPRI)

Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) bada stan światowego handlu bronią. Ostatnio opublikował podstawowe dane o handlu bronią Rosji i Stanów Zjednoczonych w 2012 i 2013 r.  

Rosja, jak przez kilkadziesiąt lat Sowiety, jest liderem w światowym handlu bronią. Legalnie zaopatruje w uzbrojenie i sprzęt dla sił zbrojnych państw BRICS, Iran, większą część Azji południowowschodniej oraz państwa Afryki Północnej. Rosja ma długoterminowe kontrakty międzyrządowe z 15 państwami, dla których jest wyłącznym dostawcą. Są to przede wszystkim Chiny, Wietnam, Korea Północna, Iran, Pakistan, Syria, Białoruś. Dużymi partnerami w handlu bronią z Rosją są też państwa, które nabywają broń również od Stanów Zjednoczonych, są to przede wszystkim Brazylia, Indie, Meksyk, Afganistan i Irak. Największą dostawę broni i sprzętu wojskowego z Rosji otrzymały w 2013 r. Indie. Wartość tej dostawy wyniosła ponad 13,6 mld dol. Ciekawostką jest, że w 2013 r. rosyjską broń zakupiły za ok. 16 mln dol. także Stany Zjednoczone.

Wyłącznymi odbiorcami broni z USA są przede wszystkim państwa członkowskie NATO i bliskowschodnie państwa sojusznicze jak Turcja, Izrael, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Do tej grupy należą też Argentyna i małe państwa Ameryki Południowej. Razem klientami przemysłu zbrojeniowego Amerykanów jest aż 59 państw i wśród nich – co ciekawe – w latach 2012 – 2013 była Serbia, której Rosja nie sprzedaje broni. W latach 2012 – 2013 największe dostawy firmy z USA zrealizowały dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich – ich wartość wyniosła 3,7 mld dol. Łącznie Stany Zjednoczone dostarczyły państwom trzecim broń i sprzęt zbrojeniowy wartości ponad 26.9 mld dol. Rosja wyeksportowała towar dla sił zbrojnych o większej wartości, bo ponad 29,7 mld dol. Transakcje były rozliczane w walucie amerykańskiej. SIPRI w raporcie nie uwzględniało żadnej broni ręcznej.