Marszałkowski: Rosja chce gazowego OPEC. Czy to się uda?

13 lipca 2020, 07:30 Energetyka

Rosja podejmuje aktywne działania w celu stworzenia gazowego odpowiednika OPEC. Kartel miałby skupiać głównych producentów gazu, którzy razem dążyliby do stabilizacji cen błękitnego surowca. Trudnym zadaniem wydaje się jednak pogodzenie interesów, które często wzajemnie się wykluczają. – pisze Mariusz Marszałkowski, dziennikarz BiznesAlert.pl

Terminal Ras Laffan w Katarze. Fot. Qatargas
Terminal Ras Laffan w Katarze. Fot. Qatargas

GCEF jak OPEC?

Idei powstania gazowego kartelu, funkcjonującego na kształt naftowego OPEC, nie jest nowa i wcale nie jest rosyjskim pomysłem. Platformą, na podwalinie której mogłaby się zmaterializować taka organizacja jest Forum Państw Eksporterów Gazu (GCEF- Gas Exporting Countries Forum). Instytucja została założona podczas ministerialnego szczytu odbywającego 19-20 maja 2001 roku w Teheranie. Inicjatorem pomysłu był Iran. W szczycie założycielskim forum wzięły udział delegacje ministrów z Algierii, Brunei, Indonezji, Iranu, Malezji, Omanu, Kataru, Federacji Rosyjskiej, Turkmenistanu i Norwegii występującej w roli obserwatora. Pierwotnym zadaniem powołania grupy było stworzenie platformy dialogu i konsultacji pomiędzy producentami gazu oraz branżą związaną z sektorem gazowym, a także promowanie „przejrzystego i stabilnego rynku energii”. Pod tym pojęciem kryła się chęć stworzenia kartelu na wzór naftowego OPEC.

W 2003 roku podczas szczytu państw w stolicy Kataru, Dosze, powstało biuro łącznikowe organizacji, które miało koordynować i organizować wspólne przedsięwzięcia państw GCEF, a także stanowić centrum gromadzenia danych na temat światowej produkcji gazu i perspektyw branży. W 2008 roku podczas szczytu w Moskwie zostało ustanowione, że GCEF stanie się pełnoprawną organizacją międzynarodową. Podczas szczytu zostały przyjęte statut organizacji i jego główne cele. Przedstawiciele krajów ustalili, że siedzibą główną Forum (nazwa pierwotna została zachowana, aby pokazać demokratyczny i otwarty charakter struktury) zostanie stolica Kataru, Doha. Na kolejnym spotkaniu, w grudniu 2009 roku, został powołany pierwszy sekretarz generalny organizacji, którym został Rosjanin Leonid Bochanowski. Pierwszy formalny szczyt organizacji odbył się 15 grudnia 2011 roku w Dosze. Pierwszego stycznia 2014 roku na stanowisko drugiego w historii sekretarza generalnego GCEF został wybrany irański polityk Hossein Adeli i pełnił swoją funkcje do 12 stycznia 2018 roku, kiedy to na stanowisku zastąpił go Rosjanin Jurij Seniurin. Poza ogólnymi deklaracjami, przez cały dotychczasowy okres działalności, instytucja formowała swoje struktury i zajmowała się aspektami organizacyjnymi

Dlaczego Rosji zależy na kartelu?

Rosyjskie nadzieje na stworzenie gazowego odpowiednika OPEC widać było od samego początku funkcjonowania organizacji GCEF. Już w 2002 roku, prezydent Putin podczas rozmów z kazachskim prezydentem Nursułtanem Nazarbajewem wzywał państwa Azji Centralnej do koordynacji działań na rynku gazu. W 2006 roku wiceprezes Gazpromu Aleksandr Miedwiediew mówił, że w przypadku braku porozumienia Europy z Rosją, ta jeszcze mocniej zaangażuje się w powstanie organizacji „bardziej wpływowej na rynku niż naftowe OPEC”. W 2009 roku Siegiej Szmatko minister energetyki Rosji po wyborze Bochanowskiego na sekretarza GCEF powiedział „Jednoznaczny wybór Rosjanina na stanowisko sekretarza generalnego GCEF pokazuje, że najwięksi producenci gazu na świecie widzą w Rosji role państwa wiodącego w kształtowaniu stabilności na rynku gazu”.

W 2020 roku, po gwałtownych spadkach cen gazu na światowych rynkach w Rosji pojawiły się jeszcze częstsze głosy o potrzebie realnych działań mających na celu stabilizację na rynku gazu. Pod koniec maja wiceminister energetyki Rosji podczas konferencji „Zarządzanie rynkiem energetycznym -2020″ powiedział, że forum GCEF mogłoby odegrać kluczową rolę w działaniach antykryzysowych na rynku gazu”. Również minister energetyki Aleksandr Nowak w wywiadzie na początku lipca, wskazał brak regulatora na globalnym rynku gazu jako powód tragicznej sytuacji na związany z popytem i podażą błękitnego paliwa. Dodał jednocześnie, że w ostatnim czasie aktywnie omawiano plan powołania aktywnego regulatora produkcji, który regulowałby jednocześnie ceny surowca.

Rosja jest w szczególnie trudnej sytuacji na rynku gazu. W odróżnieniu od innych producentów gazu jak np. Katar, Nigeria czy Algeria, Rosja w głównej mierze polega na dostawach realizowanych poprzez rozbudowany system gazociągów. Jest to jej przewaga w sytuacji, kiedy na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na surowiec. Jednak w przypadku braku wystarczającego popytu, kraj ten ma trudności z dywersyfikacją klientów. Tylko około 17 procent rosyjskiego gazu sprzedawane jest za pośrednictwem instalacji skraplających, z czego główne instalacje należą albo do Novateku (i jego partnerów) i zlokalizowane są na samej północy Rosji, w Arktyce, albo są projektami joint-venture z firmami zachodnimi (np. Sachalin). To sprawia, że logistycznie znacznie trudniej realizować dostawy do szczególnie chłonnych gazu klientów azjatyckich. Obecna sytuacja pokazuje, że tylko producenci z rozbudowaną i zdywersyfikowaną bazą klientów mogą skutecznie walczyć o udział w rynku.

Gazowy OPEC niepewny?

Sam fakt powstania regulatora na bazie GCEF też nie jest przesądzony. O ile w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku Rosja faktycznie miała kluczowe znaczenie na globalnym rynku gazu z racji jej wpływu na rynek europejski, teraz sytuacja uległa diametralnej zmianie. W ostatniej dekadzie na świecie pojawiło się wielu nowych producentów i eksporterów LNG takich jak USA czy Australia, a starzy, jak Katar znacznie rozbudowali swoje możliwości eksportowe. To ostatnie państwo ma bardzo ambitne plany, aby do 2025 roku zwiększyć swoje możliwości skraplania do 110 mln ton LNG rocznie. Celem sprostania temu zadaniu, rozbudowuje swoje największe instalacje o dodatkowe ciągi skraplające oraz zamówi ponad 100 nowych metanowców do przewozu LNG. Również zmieniła się geografia sprzedażowa LNG dzięki nowym projektom budowy instalacji odbierających LNG. Dobrym przykładem jest Polska, która w nieodległej przyszłości ma rozbudować moce gazoportu w Świnoujściu oraz zainwestować w powstanie FSRU w Zatoce Gdańskiej. Same tylko inwestycje w LNG pozwolą na praktycznie całościowe uniezależnienie się od dostaw rurociągowych gazu z Rosji. Podobnie sytuacja wygląda w Turcji, która znacznie zmniejszyła zakupy gazu z Rosji co wynika z faktu otwierania kolejnych gazoportów. Również Grecja za dzięki gazoportom stała się w pełni niezależna od dostaw gazu z Rosji, stając się regionalnym hubem dla krajów ościennych. Podobne znaczenie odgrywa FSRU na Litwie, czy w przyszłości FSRU w Chorwacji. Nie będą one odpowiadały za znaczny wolumen importowanego gazu, ale na tym obszarze, na którym Gazprom przez dekady pozostawał jedynym eksporterem surowca, ma to ogromne znaczenie wizerunkowe.

Ponadto na europejskim rynku do końca 2020 roku pojawi się gaz z Azerbejdżanu, który dotrze poprzez Korytarz Południowy. Te wszystkie inwestycje rodzą niepokój w Rosji i wzmagają zaangażowanie w działania na rzecz kontrolowania rynku poprzez instrumenty organizacji międzynarodowych. Trudno jednak przewidzieć, czy starania te zakończą się sukcesem. Na pewno członkiem GCEF nie staną się Stany Zjednoczone, czyli kluczowy gracz na rynku LNG. Zabrania tego bowiem amerykańskie prawo antymonopolowe. Dodatkowo trzeba pamiętać, że po drugiej stronie barykady pozostaje Iran, nieprzyjazny USA, który jest najważniejszym państwem organizacji GCEF. Taka relacja powoduje, że wszelka kooperacja pomiędzy tymi państwami wydaje się wątpliwa.

Nie da się ostatecznie wykluczyć możliwości powstania jakiegoś formatu regulacyjnego. Eksperci rosyjscy podają za przykład kartel OPEC, który realnie rozpoczął działalność regulacyjną dopiero po 16 latach od faktycznego zawiązania. Czy tak będzie również z gazowym GCEF? Za rok minie 20 lat działalności tego forum, propagandowo na pewno byłby to dobry moment na urzeczywistnienie roli tej organizacji.

 

Rosjanie liczą na gazowy OPEC