Rosyjski Balcerowicz zaleca ręczne sterowanie gospodarką

27 grudnia 2016, 07:15 Alert
Władimir Putin i Aleksiej Kudrin
Władimir Putin i Aleksiej Kudrin

Uznawany za liberała Aleksiej Kudrin, który będzie pisał program gospodarczy prezydenta Władimira Putina przed wyborami prezydenckimi w 2018 roku, zdiagnozował przyczynę porażki dotychczasowych reform.

Zdaniem Kudrina opór administracji i spory lobbystów z ekspertami doprowadziły do porażki realizacji reform ekonomicznych w Rosji. Takie są wnioski raportu Centrum Badań Strategicznych, któremu szefuje Rosjanin.

Z analizy Strategii 2020, dekretów prezydenckich i priorytetowych projektów rosyjskich wynika, że brak zaangażowania władz i nadmierne skupienie się na agendzie ekonomicznej uniemożliwiły wdrożenie reform gospodarczych. Sama strategia miała być jedynie niespełnioną deklaracją woli. Z sondy eksperckiej przeprowadzonej przez Centrum tylko 29  procent jej założeń zostało zrealizowanych.

Analizowane reformy to zmiana systemu płac, reforma emerytalna, obniżenie wydatków sektora publicznego, rozwój budżetu na modernizację, ochrona przed drenażem mózgów i reforma podatkowa. Większość z nich zdaniem ekspertów Kudrina nie została wdrożona, lub wręcz podąża w przeciwnym od założonego kierunku.

Autorzy raportu stwierdzają, że ponowna podwyżka cen ropy może kusić Kreml do porzucenia reform. Mimo to Centrum proponuje stworzenie grup eksperckich przy ministerstwach lub ponadresortowej grupy zajmującej się wdrożeniem reform. Nowe twory powinny mieć prawo do „ręcznej kontroli” przemian tam, gdzie zawodzi normalna ścieżka administracyjna.

Kudrin ma przygotować program gospodarczy Władimira Putina do wyborów prezydenckich zaplanowanych na 2018 rok. Być może znajdą się w nim elementy ręcznego sterowania gospodarką.

RBC