Polacy twierdzą, że Rosja ma najsilniejsze wpływy w polityce i biznesie

4 czerwca 2024, 14:00 Alert

RMF opublikowało wyniki ankiety dotyczącej rosyjskich wpływów w Polsce. Ponad 40 procent ankietowanych wskazało, że polityka jest przesiąknięta wpływem Kremla. 31 procent uznało za taki sektor biznes, a jedna czwarta media.

Szpiegostwo. Źródło: Freepik
Szpiegostwo. Źródło: Freepik

RMF24 opublikował wyniki sondażu na temat wpływów Rosyjskich w Polsce. Badania wykonał United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Odpowiedzi udzieliło tysiąc osób.

Pierwsze pytanie dotyczyło tego, w jakim obszarze ankietowani dostrzegają rosyjskie wpływy, każdy odpowiadający mógł wybrać do trzech odpowiedzi. Najwięcej osób (40,8 procent) wskazało politykę, następnie biznes (31,5 procent) i media (25,7 procent). Czwarte miejsce zajęło sądownictwo, na które wskazało 20,9 procent badanych. Jako dziedzina życia, w której wpływy Kremla są najmniejsze ankietowani wskazali środowiska akademickie (5,7 procent) i samorządy (1,2 procent). RMF zauważa, że stosunkowo rzadko badani wybierali wojsko jako środowisko przesiąknięte rosyjskimi wpływami (11,8 procent). Prawie co czwarta osoba (24,6 procent) wybrała odpowiedź „Nie wiem/Trudno odpowiedzieć”, a siedem procent stwierdziło, że nie dostrzega rosyjskich wpływów w żadnym z wymienionych obszarów.

55 procent ankietowanych w grupie 40-49 lat i 70+ oraz 52 procent w przedziale 60-69 lat wskazało, że wpływy rosyjskie są obecne w polityce. Podobnie głos oddało 60 procent osób z wyższym wykształceniem. RMF zauważa, że najmocniej o tym przekonani byli wyborcy Koalicji Obywatelskiej (61 procent), podczas gdy mniej niż połowa (41 procent PiS) zdecydowało się na tę odpowiedź. Uwzględniając podział na sympatie polityczne, 18 procent wyborców Konfederacji nie dostrzega rosyjskich wpływów w polityce. 54 procent respondowanych w tej grupie wskazało media, 46 procent sądownictwo oraz tyle samo wojsko.

Drugie pytanie dotyczyło tego, która partia polityczna jest najbardziej prorosyjska. Najwięcej (30,1 procent) osób wskazało Platformę obywatelską. 23 procent uznało, że PiS, a trzecie miejsce z 16,2 procent zajęła Konfederacja. Najniższy wynik zebrało PSL i Polska 2050 (które były osobnymi wyborami), 1,3 procent odpowiadających uznało je za partie prorosyjskie. 16,1 procent zdecydowało się na opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. 5,3 procent stwierdziło, że żadne z wymienionych ugrupowań nie jest prorosyjskie. 55 procent wyborców PO wskazało PiS, a 60 procent zwolenników Konfederacji również zdecydowało się na tę opcje. 73 procent wspierające Prawo i Sprawiedliwość uznaje Platformę Obywatelską za partię prorosyjską.

Trzecie pytanie dotyczyło tego, która partia polityczna jest w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo. 27,9 procent wskazało Koalicję Obywatelską, a 25,9 procent PiS. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z 14,2 procentami głosów. 7,7 procent badanych zdecydowało się na opcję „żadne z nich”.

RMF24 / Marcin Karwowski

Tusk: Rosja ma wpływy potrzebne do sabotażu w Polsce, ale odzyskamy kontrolę