Ruszają konsultacje projektu rozporządzenia o ograniczeniach poboru gazu w razie zakłóceń dostaw

30 lipca 2019, 06:00 Alert
Minister Energii,Krzysztof Tchórzewski, Fot. Ministerstwo Energii , Źródło: Twitter
Minister Energii,Krzysztof Tchórzewski, Fot. Ministerstwo Energii , Źródło: Twitter

Ministerstwo Energii rozpoczyna konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Przepisy UE wymagają od państw członkowskich posiadania odpowiednich procedur służących zapewnieniu ciągłości dostaw gazu ziemnego do najwrażliwszych odbiorców, w tym odbiorców w gospodarstwach domowych, w przypadku wystąpienia zakłócenia w dostawach tego paliwa.

Celem przekazanego do konsultacji projektu jest dostosowanie przepisów obowiązującego od 2007 r. rozporządzenia regulującego materię ograniczeń w poborze gazu ziemnego do wymogów przepisów UE oraz do zmienionych warunków na rynku wynikających z rządowej polityki dywersyfikacji dostaw.

Proponowane zmiany mają na celu uporządkowanie oraz usprawnienie mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, jak również ułatwienie stosowania przepisów rozporządzenia przez operatorów oraz odbiorców gazu ziemnego, i obejmują:

  • określenie „odbiorców chronionych”, którzy nie podlegają ograniczeniom,
  • dostosowanie i zróżnicowanie stopni zasilania oraz zasad ich ustalania do wielkości mocy przyłączeniowej odbiorcy (do 5,5 MWh/h i powyżej) tak, aby możliwe było osiągnięcie oszczędności w zużyciu gazu ziemnego, które pozwolą na zagwarantowanie bezpiecznych dostaw do odbiorców chronionych,
  • ustalenie zasad informowania odbiorców o ewentualnym wprowadzeniu ograniczeń w poborze.

Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Ministerstwo Energii