Ruszają pierwsze aukcje energii z OZE

30 listopada 2016, 14:45 Alert

URE ogłosił pierwsze aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. W ten sposób został uruchomiony nowy system wspierający wytwarzanie energii elektrycznej z OZE w Polsce.

Ogłoszenia o aukcjach opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają szczegółowe informacje o rodzaju oraz parametrach danej aukcji.

fot. PGE

Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która zostanie udostępniona Użytkownikom na początku grudnia 2016 r. Od tego momentu Wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Według obowiązujących obecnie przepisów na koniec 2016 r. ogłoszono cztery rodzaje aukcji:

1. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,

2. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,

3. dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne),

4. dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności niektóre elektrownie wodne).

Aukcje odbędą się 30 grudnia br. od godziny 6 rano do godz. 17-tej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE.

Należy zwrócić uwagę, że w jednej aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego Wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają Uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku Uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas te oferty będą szeregowane według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

W aktualnym stanie prawnym system aukcyjny będzie działał równolegle z systemem świadectw pochodzenia.

Źródło: URE