#RynekOpinii: Drony, elastyczność energetyczna, inwestycje kolejowe

27 marca 2017, 06:00 Alert

Rynek Opinii to audycja przygotowana przez Instytut Jagielloński i BiznesAlert.pl. To miejsce, w którym konfrontujemy opinie na najciekawsze tematy gospodarczo-społeczne. Audycja nadawana jest w każdy poniedziałek o godz. 19.00 w Radio Dla Ciebie.

Rynek opinii

Audycja 27 marca 2017 roku.

Rozmowa I

Kilka dni temu powstała Polska Izba Systemów Bezzałogowych. Jest kojarzona głównie z systemami latającymi (zwanymi dronami), które są coraz powszechniejsze, ale mogą też stwarzać zagrożenia. Dlatego do zadań Izby, jak zapisano w statucie, należy między innymi prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych polskiego sektora systemów bezzałogowych, a także budowanie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa technologii bezzałogowych. Jakie są zatem zastosowania dronów? Jakie wyzwania stoją przed branżą? A przede wszystkim wyjaśnijmy, co to są systemy bezzałogowe. Rozmawiamy o tym z Dariuszem Werschnerem, prezesem Izby.

Rozmowa II

Polska energetyka stoi przed kluczowymi decyzjami, które mają pozwolić na ciągłość dostaw energii w kolejnych dekadach. Dotyczą one kształtu miksu energetycznego oraz rozwoju sieci elektroenergetycznych. Jednym z rozwiązań, które mogą pozwolić na zapewnienie dostaw energii jest zwiększenie elastyczności systemu oraz rozwój nowych technologii, w tym magazynowania energii. Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaczęły już działania mające na celu rozwój usługi redukcji zapotrzebowania. O tym jak osiągnąć elastyczność w energetyce i jak może one wspomóc modernizację sektora porozmawiamy Andrzejem Rubczyńskim, dyrektorem ds. Badań i Analiz, Forum Energii.

Rozmowa III

PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają podpisanie wiosną tego roku umów związanych z realizacją Krajowego Programu Kolejowego o wartości 10 mld zł. Pierwsze z nich zostaną zawarte już w najbliższych tygodniach. Polska kolej chce przyspieszyć rozbudowę infrastruktury i nadrobić zaległości. Jak wynika ze styczniowego raportu Najwyższej Izby Kontroli do końca 2015 r. nie zakończono niemal połowy ze 153 projektów ujętych w Programie i nie wykorzystano ponad 11,3 mld zł zaplanowanych w 2011 r. ze środków unijnych na infrastrukturę kolejową. Jakie wyciągnięto wnioski, jak zwiększyć inwestycje i na jakie cele PKP PLK przeznaczy 10 mld zł? O tym porozmawiamy z Ireneuszem Merchelem, prezesem PKP PLK.