Rz: Kolejne zagraniczne firmy szykują się do pozwania Skarbu Państwa

18 października 2017, 07:00 Alert

Po tym jak amerykańska firma Invenergy oraz powiązane z nią spółki zdecydowały się na wszczęcie sporu z polskim rządem zarzucając mu niezgodne z prawem działania wobec branży energetyki wiatrowej, według rozmówcy „Rzeczpospolitej” kolejne zagraniczne firmy szykują się do pozwania Skarbu Państwa.

Amerykańska spółka Invenergy LLC poinformowała w poniedziałek, że wraz z związanymi z nią podmiotami złożyła do najwyższych rangą urzędników państwowych w Polsce, w tym do prezydenta i premiera, formalne zawiadomienie o sporze na podstawie Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi i Traktatu Karty Energetycznej.

Przypominamy, że według Ministerstwo Energii zarzuty Invenergy są bezpodstawne, a polski rząd nie jest stroną. Polski rząd nie jest stroną umów. Spór dotyczy relacji handlowych między spółkami prawa handlowego. Bezpośrednia ingerencja Skarbu Państwa w działalność operacyjną tego typu podmiotów byłaby niezgodna z prawem – poinformowało w poniedziałek PAP Ministerstwo Energii.

Cytowany przez „Rz” Karol Lasocki, partner w kancelarii K&L Gates wyraża jednak obawy, że roszczenia Invenergy są uzasadnione, choćby ze względu na wprowadzenie dla farm wyższego niż dla innych elektrowni podatku od nieruchomości, czy przepisy, które doprowadziły do spadku cen zielonych certyfikatów oraz ostatnią nowelizację ustawy o OZE. W jego ocenie ciągu kolejnego półrocza przeciwko polskim władzom mogą być skierowane pozwy do międzynarodowego arbitrażu od kolejnych zagranicznych inwestorów. Lasocki twierdzi, podmiotów, które mogą zdecydować się na taki krok jest przynajmniej kilkanaście.

Rzeczpospolita/CIRE.PL