Rz: PGG i JSW mogą mieć problemy z koncesjami na wydobycie węgla

26 marca 2018, 07:15 Alert

Na temat wygasających w ciągu kilku koncesji największy producentów węgla kamiennego w Polsce pisze „Rzeczpospolita”. Dziennik zwraca uwagę, że zdobycie nowych może stanowić dla górniczych grup nie lada problem.

Wieża szybowa.

Jak relacjonuje dziennik, do 2020 roku wygasną wszystkie z pięciu koncesji na wydobycie węgla, które posiada Jastrzębska Spółka Węglowa. Natomiast w przypadku Polskiej Grupy Górniczej wygaśnie 19 z 24 posiadanych koncesji.

Według „Rzeczpospolitej” uzyskanie przez węglowe spółki nowych koncesji nie będzie łatwe ze względu na znowelizowane w 2012 roku przepisy ustawy prawo górnicze i geologiczne. Jak wyjaśnia dziennik, według tych przepisów wydobycie musi być teraz zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium, a wiele gmin wprowadza w nich zapisy, które mogą blokować prowadzenie działalności wydobywczej lub ją mocno utrudniać. Jednocześnie procedurę komplikuj fakt, że często złoża są zlokalizowane na ternie wielu gmin. Jak zwracają uwagę górnicze spółki największe problemy stwarza uzyskanie decyzji środowiskowej.

Rzeczpospolita/CIRE.pl