Jakóbik: Rząd musi stworzyć przestrzeń dla dalszego rozwoju PKP Cargo

12 września 2013, 14:18 Infrastruktura

KOMENTARZ

Wojciech Jakóbik

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl

Polski przewoźnik PKP Cargo doskonale radzi sobie na europejskim rynku i odnosi duże sukcesy. Odnosiłby jeszcze większe, gdyby nie bariery rozwoju, których nie usuwa rząd.

Raport Instytutu Jagiellońskiego pokazuje, że problemy ograniczające rozwój firmy to zły stan infrastruktury oraz niekorzystne regulacje prawne i zbyt restrykcyjna kontrola polskich spółek przez UOKiK. Problemy infrastrukturalne świetnie obrazuje krążące w sieci zestawienie stanu linii kolejowych przed 1989 rokiem i obecnie. Linii jest coraz mniej, a zatem infrastruktura zwija się, zamiast się rozwijać. Stan infrastruktury na niektórych odcinkach jest wręcz opłakany, a pociągi jadą tam z prędkością roweru by do reszty nie zepsuć torów. W takich warunkach rozwój naszego prymusa kolejowego, jakim jest PKP Cargo jest znacznie utrudniony. W tym zakresie należałoby w większym stopniu wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne. Na infrastrukturze, także kolejowej, nie wolno rządowi oszczędzać, no chyba, że uznamy polskie koleje za coś zbędnego i zrezygnujemy z tego rodzaju transportu. Choć Bruksela mocno promuje tę gałąź transportu, niestety u nas jest traktowana po macoszemu. Niedawno Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy budżetowej, która zakłada redukcję dotacji dla PKP Polskich Linii Kolejowych o 1 mld zł.

Kolej potrzebuje planu strategicznego, aby firmy takie, jak PKP Cargo mogły rozwinąć skrzydła i zwiększać swój udział w rynku krajowym oraz za granicą. Polska infrastruktura nie ma dziś takiego planu. Część decyzji jest podejmowana ad hoc i sprawia wrażenie przypadkowych. Ratują nas zobowiązania do implementacji prawa unijnego, które usuwa zapóźnienia w naszym prawodawstwie, z których niektóre sięgają dekady. Rząd musi przedstawić plan rewitalizacji polskich kolei, który wyjdzie poza to minimum. Musimy zatrzymać ich degenerację i zapoczątkować dobrze przemyślaną ewolucję, aby PKP Cargo i pozostałe spółki kolejowe stawały się czempionami narodowymi.