Jest wykaz obowiązków nowych ministrów

19 listopada 2019, 16:00 Alert
kprm
KPRM / fot. Wikimedia Commons

Na stronach Dziennika Ustaw pojawiła się lista rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działań ministrów, którzy w nowym rozdaniu będą odpowiedzialni za kwestie związane z energetyką i klimatem. Nie jest to jednak nowelizacja ustawy o działach, która ostatecznie przetnie spekulacje o podziale kompetencji.

Obowiązki ministra aktywów państwowych

Z opublikowanych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw wynika, że w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych, którego kierownictwo objął wicepremier Jacek Sasin, obejmuje on następujące działy administracji rządowej: energii i gospodarki złożami kopalin. Dodatkowo ma sprawować nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych został powołany Tomasz Szczegielniak . Szczegielniak był dotąd podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarzem Rady Ministrów.

Obowiązki ministra środowiska

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członek Rady Ministrów Michał Woś ma się zająć pracami związanymi z przygotowaniem propozycji podziału spraw objętych działem administracji rządowej „środowisko” pomiędzy ten dział administracji rządowej a projektowany dział administracji rządowej „klimat”.

Ponadto ma być odpowiedzialny za opracowanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych dotyczących wydzielenia z działu administracji rządowej „środowisko” spraw, które zostaną ujęte w zakresie spraw działu administracji rządowej „klimat”, z uwzględnieniem pozostawienia w dziale administracji rządowej „środowisko” w szczególności spraw związanych z geologią, leśnictwem, ochroną przyrody i polityki surowcowej państwa. Dodatkowo ma opracowywać i opiniować projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych dotyczących organizacji Ministerstwa Środowiska po wydzieleniu z niego spraw, które należeć będą do działu administracji rządowej „klimat”.

Obowiązki ministra klimatu

Z kolei minister klimatu ma pokierować działem administracji rządowej – środowisko. Ma on mieć pod sobą następujące organy: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Piotr Stępiński/Polska Agencja Prasowa

AKTUALIZACJA: 27 listopada 2019 r., godz. 9.00; dodano PAP