Rząd wspiera modernizację armii z pomocą polskiej myśli technicznej

29 kwietnia 2016, 11:48 Alert

(Ministerstwo Obrony Narodowej/ Polska Grupa Zbrojeniowa)

fot. KPRM

W siedzibie HSW SA w Stalowej Woli, w obecności prezes Rady Ministrów Beaty Szydło oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosza Kownackiego,28 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa na dostawę dla Sił Zbrojnych RP elementów składowych do ośmiu kompanijnych modułów ogniowych o kryptonimie RAK.Premier Beata Szydło podkreśliła w  Stalowej Woli, że rząd chce budować polską gospodarkę w oparciu o polski potencjał.

Podczas podpisania umowy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna – lider konsorcjum oraz ROSOMAK Spółka Akcyjna, obecni byli także: dowódca generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański i gestor sprzętu – szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii DG RSZ płk Sławomir Owczarek.

W imieniu Inspektoratu Uzbrojenia umowę podpisał szef IU gen. bryg. Adam Duda, a stronę Wykonawcy reprezentowali prezes Zarządu, dyrektor generalny HSW SA Antoni Rusinek oraz członek Zarządu, dyrektor finansowy Lidia Kołodziejska.

Przedmiotem umowy, której wartość wynosi 968 319 188,00 zł brutto, jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP:

  • 64 szt. 120 mm moździerza samobieżnego na podwoziu kołowym
  • 32 szt. artyleryjskiego wozu dowodzenia.
    Dostawy ośmiu kompanijnych modułów ogniowych RAK będą realizowane w latach 2017–2019.

Pozyskanie kompanijnego modułu ogniowego 120 mm moździerzy samobieżnych dla Sił Zbrojnych RP umożliwi efektywniejsze zapewnianie pododdziałom bliskiego wsparcia ogniowego w działaniach bojowych.

Premier Beata Szydło zapewniała, że jej rząd będzie wspierał modernizację armii w oparciu o polską myśl techniczną i rodzimy przemysł zbrojeniowy. „Ambicją naszego rządu jest to, abyśmy polską gospodarkę budowali w oparciu o polski potencjał i możliwości”– podkreślała premier Szydło. Jak dodała, priorytetem jej gabinetu jest także szybki rozwój gospodarczy, z którego skorzystają wszyscy obywatele i regiony. Polska armia jest gwarantem bezpieczeństwa polskich obywateli. „Chcemy, by ta armia była wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt”– przekonywała premier Szydło.

Szefowa rządu podziękowała ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi oraz prezesowi Huty Stalowa Wola S.A. za umowę na produkcję moździerzy „RAK”. Korzysta na tym polska armia, Stalowa Wola, ale przede wszystkim polska gospodarka – podkreślała. Premier przypomniała przy tej okazji, że to nie pierwsza tego typu umowa od początku jej kadencji. Niedawno podpisano porozumienie w Sanoku, które uratowało polską firmę Autosan znaną przede wszystkim z produkcji autobusów.