Rzecznik TSUE ocenia, że Nord Stream 2 może skarżyć dyrektywę gazową chroniącą przed Gazpromem

6 października 2021, 11:00 Alert
TrybunałSprawiedliwościUE
Siedziba ETS w Luksemburgu. Fot. Wikimedia Commons

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że rosyjski Nord Stream 2 AG może zaskarżyć dyrektywę gazową narzucającą na projekt o tej samej nazwie obowiązek wprowadzenia w życie przepisów unijnych chroniących przed nadużyciami Gazpromu. To jeszcze nie wyrok.

– Nord Stream 2 AG, szwajcarska spółka zależna Gazpromu, jest odpowiedzialna za planowanie, budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2. Zaskarżyła ona dyrektywę zmieniającą przed Sądem Unii Europejskiej, który, postanowieniem z dnia 20 maja 2020 roku, odrzucił skargę tej spółki jako niedopuszczalną – przypomina rzecznik w opinii.

– Rzecznik generalny uważa, że Trybunał powinien uchylić w całości postanowienie Sądu. Ponadto stanął on na stanowisku, że Trybunał powinien stwierdzić, iż dyrektywa zmieniająca dotyczy Nord Stream 2 AG nie tylko bezpośrednio, ale także indywidualnie. W rzeczywistości dyrektywa zmieniająca dotyczyła tylko gazociągu Nord Stream 2, którego budowa nie tylko została rozpoczęta, ale znajdowała się na bardzo zaawansowanym etapie w chwili przyjęcia tego aktu prawnego. W tym względzie rzecznik generalny podkreślił, że w odróżnieniu od porównywalnych wcześniejszych lub przyszłych projektów gazociąg Nord Stream 2 nie może skorzystać z żadnego odstępstwa lub zwolnienia od przepisów dyrektywy gazowej, która stawia go w jedynym w swoim rodzaju położeniu w stosunku do obu wspomnianych rodzajów projektów i samej dyrektywy zmieniającej – czytamy w opinii rzecznika.

– W świetle powyższego rzecznik generalny doszedł do wniosku, że z uwagi na okoliczność, iż dyrektywa zmieniająca dotyczy Nord Stream 2 AG zarówno bezpośrednio, jak i indywidualnie, spółka ta jest uprawniona do zaskarżenia tej dyrektywy. W odniesieniu do zasadności skargi Nord Stream 2 AG mającej na celu stwierdzenie nieważności dyrektywy zmieniającej rzecznik generalny stwierdził, że stan postępowania nie pozwala Trybunałowi na wydanie orzeczenia ostatecznego w tej kwestii w omawianej sprawie, w związku z czym zaproponował przekazać sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania – czytamy dalej.

Trybunał może teraz ponownie rozpatrzyć argumenty Nord Stream 2 AG, który przekonuje, że jego gazociąg nie powinien podlegać prawu europejskiemu. Sąd unijny przypomina, że odwołanie od wyroku lub postanowienia sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału. Co do zasady, odwołanie nie ma skutku zawieszającego. Jeżeli jest ono dopuszczalne i zasadne, Trybunał uchyla orzeczenie sądu. Jeżeli stan postępowania pozwala na wydanie orzeczenia w sprawie, Trybunał może sam wydać ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie sporu. W przeciwnym razie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd, który jest związany orzeczeniem Trybunału wydanym w ramach odwołania.

Ponadto opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej/Wojciech Jakóbik