DGP: Sąd kasacyjny otwiera nowy rozdział w sporze o podatek od wiatraków

18 marca 2019, 08:45 Alert

Wbrew wcześniejszemu wyrokowi 7 sędziów NSA, sąd kasacyjny orzekł, że sądy mogą i powinny badać, czy zmiana przepisów skutkujących opodatkowaniem od 2017 r. całego wiatraka wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej – czytamy w “Gazecie Prawnej”.

fot. Pixabay

Według ekspertów takie stanowisko sądu kasacyjnego otwiera nowy rozdział w sporach dotyczących opodatkowania w 2017 r. elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

Gazeta przypomina, że zgodnie z orzeczeniem 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października 2018 r., w 2017 r. opodatkowany był cały wiatrak, łącznie z częściami technicznymi.
Jednak w najnowszych wyrokach: z 26 lutego i z 13 marca br. NSA nakazał wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu dokładne zbadanie, czy wprowadzenie zmian w 2017 r. wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej – czytamy w “Gazecie Prawnej”.

– Wojewódzki sąd administracyjny będzie więc musiał zbadać, czy znowelizowane przepisy – w kontekście ich zgodności z prawem UE – mogły być stosowane w 2017 r. – powiedział cytowany przez “Gazetę Prawną” dr hab. Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku.

Dziennik Gazeta Prawna