Sawicki: Chevron przegrał w Grabowie bitwę ale nie wojnę

26 września 2013, 14:46 Energetyka

KOMENTARZ

Bartosz Sawicki

Gazłupkowy.pl

Pomimo negatywnej decyzji wydanej przez Okręgowy Urząd Górniczy dotyczącej dalszych robót przewidujących wiercenia, koncern nie zamierza rezygnować z prac we wsi Ministrówka w gminie Grabowiec. Wykonanie odwiertu przesunie się jednak w czasie.

Chevron posiada koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego, obejmuje ona jednak zgodę tylko na prowadzenie badań sejsmicznych. Po zakończeniu prac geologicznych do wykonania odwiertu wymagany jest projekt robót geologicznych oraz decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Ta jest obecnie rozpatrywana przez władze gminy Grabowiec.

Okręgowy Urząd Górniczy (OUG) nie zaakceptował złożonego przez Chevron Planu Ruchu Zakładu, określającego rodzaj oraz harmonogram prowadzonych prac przy instalowaniu wiertni na ternie gminy Grabowiec. Jak czytamy w komunikacie: obecny etap nie uwzględnia robót wiertniczych, zatem otwór rozpoznawczy „Grabowiec 7 Ministrówka” nie może być realizowany na podstawie obowiązującej koncesji. W sytuacji braku powyższych dokumentów innej decyzji niż tej podjętej przez OUG nie można było się spodziewać.

Nie oznacza to jednak, że koncern nie zamierza wykonać prac wiertniczych w gminie Grabowiec. Wydanie decyzji to kwestia kilku miesięcy. Koncern złożył jednocześnie wniosek o wydłużenie czasu obowiązywania koncesji i rozszerzenie zakresu prac, m.in. o wiercenia. Wniosek wciąż jest rozpatrywany. Koncern ponownie wróci na teren koncesji ale najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Dlatego też mieszkańcy okolicznych wsi sprzeciwiający się prowadzonym pracom przez Chevron zdają sobie sprawę, że wygrali bitwę ale nie wojnę. Domagają się oni zaprzestania wszystkich prac poszukiwawczych na terenie województwa lubelskiego. Koncesje leżą bowiem nad głównymi zbiornikami wód podziemnych, co jak przekonują protestujący może grozić zatruciem wody. Złożone przez nich wnioski o delegalizacje koncesji są rozpatrywane. Taka decyzja jest jednak bardzo mało prawdopodobna.

Chevron to jeden z najbardziej aktywnych zagranicznych koncernów zaangażowany w prace poszukiwacze w Polsce. Posiada 4 koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego, wszystkie w województwie lubelskim. Jak dotychczas wykonano 3 odwierty, jednak wyniki badań nie okazały się satysfakcjonujące. Obecnie koncern wykonuje swój czwarty odwiert Kraśnik -1. Mimo problemów prawnych jaki i trwającego sporu z mieszkańcami rzecznik koncernu Grażyna Bukowska przekonuje, że Chevron pozostaje zaangażowany w program poszukiwania gazu ziemnego z łupków w Polsce.