Sejm może zlikwidować Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

16 czerwca 2020, 10:15 Alert

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidującej likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie funkcji przez NFOŚ. Zamiast FNT miałoby działać tzw. wieloletnie zobowiązanie FNT w ramach NFOŚ – informuje Polska Agencja Prasowa.

Dysponowanie i zarządzanie

PAP podaje, że projekt trafił do Sejmu jako poselski, zgłoszony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS). W uzasadnieniu czytamy, że obecny system dysponowania i zarządzania FNT przewiduje współdziałanie operacyjne aż trzech podmiotów. Główne decyzje podejmuje minister klimatu, zadania związane z bieżącym zarządzaniem Funduszem są wykonywane przez NFOŚiGW, a obsługę bankową prowadzi BGK.

– Likwidacja FNT i utworzenie zobowiązania wieloletniego FNT pozwoli na przenoszenie środków między oboma zobowiązaniami, celem zapewnienia jak najefektywniejszego finansowania priorytetowych celów środowiskowych – podkreślają wnioskodawcy.

Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT – czyli przychodami także NFOŚ – będą środki zgromadzone na rachunku FNT na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Świat jest coraz bardziej elektromobilny. Liczba punktów ładowania rośnie