Sejm kontynuuje prace nad ustawą stoczniową

6 lipca 2016, 06:30 Alert

(Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dyskusję dotyczącą projektu poprzedziło sprawozdanie wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.Ustawa stworzy ramy prawne, organizacyjne i finansowe, które pozwolą aktywizować przemysł okrętowy i produkcję komplementarną w naszym kraju.

Projekt przewiduje m.in. zwolnienia w zakresie podatku VAT.W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych CIT stocznie będą miały możliwość wyboru między podatkiem CIT a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wysokości 1 proc. Przedsiębiorca będzie musiał tylko złożyć stosowne oświadczenie, i taka forma będzie go obowiązywała 3 lata. Obszary, na których prowadzona będzie produkcja okrętowa, będą mogły być objęte statusem specjalnych stref ekonomicznych.

– Te wszystkie rozwiązania dedykowane będą producentom gotowych statków – podkreślił wiceminister Paweł Brzezicki z MGMiŻŚ.
Uznał, iż sugerowana przez niektórych posłów opozycji zmiana nazwy ustawy na podatkową, jest nieuzasadniona. Minister zwrócił też uwagę oponentom, by nie mylili działalności stoczni remontowych ze stoczniami produkującymi nowe statki.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem ustawa ma zostać uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta do końca sierpnia br. Wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.