Sejm odrzuca większość poprawek Senatu do specustawy jądrowej

9 marca 2023, 21:00 Alert

Zakończyły się parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie obiektów energetyki. Sejm odrzucił poprawki Senatu.

Fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl
Fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Na posiedzeniu Sejmu dziewiątego marca wieczorem były przedmiotem głosowania uchwalone przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz skierowało głosowanie nad odrzuceniem poprawek senackich zgodnie z regulaminem Sejmu.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie realizacji obiektów energetyki jądrowej wpłynął do Sejmu 7 września 2022 roku. Pierwsze czytanie odbyło się w sejmowej komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych 14 września. Drugie czytanie, które odbyło się na posiedzeniu Sejmu 15 listopada 2022 roku w wyniku debaty skierowało projekt ponownie do komisji.

13 stycznia 2023 roku po pracach komisji projekt skierowano ostatecznie do trzeciego czytania. Ustawę uchwalono 446 przy zero przeciwnych i trzech wstrzymujących. 11 posłów było nieobecnych. 16 stycznia ustawa została przekazana do Senatu, który na posiedzeniu 9 lutego uchwalił siedem poprawek. Głównie o charakterze uzupełniającym i uściślającym. Dotyczyły uszczegółowienia przepisów sprawie wykorzystywania lokalnej infrastruktury drogowej i kolejowej w początkach budowy obiektu energetyki jądrowej (wobec niedostosowania istniejących dróg i linii kolejowych do transportu wielkich dostaw koniecznych na budowie.). Inne poprawki uzupełniały materię odszkodowań dla osób i podmiotów prawnych wywlaszczanych w związku z budową. Poprawki rozszerzały też zakres lokalizacji badań środowiskowych.

Ostatecznie komisja sejmowa ds energii, klimatu i aktywów państwowych zarekomendowała Sejmowi odrzucenie sześciu z siedmiu senackich poprawek. Sejm 9 marca w głosowaniu zaakceptował ocenę komisji.

Poprawka szósta, która przeszła dotyczy literówki: w art. 2 w pkt 38 w lit. a, w ust. 1aa wyraz „koszów” zastępuje się wyrazem „kosztów”. Za tą poprawką sala sejmowa głosowała wyjątkowo zgodnie – podobnie jak w głosowaniu nad cała ustawą 13 stycznia. Przeciwko jej wycofaniu było 447 posłów. Ustawa teraz czeka na podpis prezydenta RP.

Tak zwana specustawa jądrowa ma przyspieszyć budowę polskiej elektrowni jądrowej. Polacy chcą mieć pierwszy reaktor w 2033 roku i 6-9 GW energetyki tego typu w 2043 roku. Pierwsza lokalizacja to Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Teresa Wójcik

Kardaś: Wyrok OPAL to szansa dla przeciwników Nord Stream 2 (ROZMOWA)