Sejm uchwalił ustawę o aktywizacji sektora stoczniowego

7 lipca 2016, 19:15 Alert

(Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej/Sejm RP)

Podczas zakończonego posiedzenia, Sejm uchwalił ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych, którą przygotowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.Ustawa stworzy ramy prawne, organizacyjne i finansowe, które pozwolą aktywizować przemysł okrętowy i produkcję komplementarną w naszym kraju.

Ustawa przewiduje korzystne rozwiązania dotyczące podatku VAT oraz specjalnych stref ekonomicznych, mające zachęcić przedsiębiorców do odbudowy polskiego przemysłu okrętowego. Zaproponowano stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających (zgodnie z dyrektywą VAT). Rozszerzenie preferencji podatkowej dotyczyć będzie takich statków jak np. holowniki i lodołamacze pełnomorskie. Przewidziano też zwiększenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką podatku VAT. Ustawa  zakłada też możliwość wyboru między obecnym 19 proc. CIT lub PIT a nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc. Wybór formy opodatkowania będzie wymagał złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia. Zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Podobny mechanizm jest w ustawie o podatku tonażowym. W ustawie przewidziano także ułatwienia w objęciu specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna. Zaproponowano też dopuszczenie branży okrętowej do możliwości korzystania ze środków UE, tj. kredytu technologicznego i premii technologicznej (po decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym). Ustawa  ma też umożliwić rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz zapewnić wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem ustawa ma zostać uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta do końca sierpnia br. Wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.