Sejm za zapobieganiem zanieczyszczaniu morza przez statki

24 lutego 2017, 11:15 Alert

Zmiany przepisów dot. m.in. emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim oraz recyklingu statków zakłada przyjęta w piątek przez Sejm nowela ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

fot. Wikimedia Commons

Za przyjęciem ustawy głosowało 431 posłów, przeciw było dwóch parlamentarzystów, jeden wstrzymał się od głosu.

Uchwalona ustawa autorstwa rządu, ma na celu wykonania unijnego prawa UE. Dotyczy implementacji niektórych przepisów unijnych ws. planowania przestrzennego obszarów morskich, recyklingu statków, monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz pobierania próbek i sprawozdawczości w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.

Przepisy noweli ustawy doprecyzowują kwestie pobierania próbek paliwa z systemu obiegu paliwa, a także sankcje za naruszenia dyrektywy siarkowej. Ponadto regulują recykling statków, w tym obowiązek uzyskania zezwolenia od marszałka województwa w trybie decyzji administracyjnej.

Istotną zmianą w noweli jest wprowadzenie w życie nowych przepisów dotyczących konieczności weryfikowania masy brutto kontenerów ładowanych na statki. Nowe przepisy mają zlikwidować proceder zaniżania wagi kontenerów w dokumentach przewozowych w stosunku do rzeczywistej masy, co było przyczyną groźnych katastrof morskich.

Polska Agencja Prasowa