Sekretarz stanu i dowódca generalny u marynarzy

28 sierpnia 2015, 08:30 Bezpieczeństwo

Sekretarz stanu MON Czesław Mroczek przebywał w dniach 26 i 27 sierpnia z wizytą w 3 Flotylli Okrętów. Towarzyszyli mu Dowódca Generalny RSZ gen. broni dr Mirosław Różański, Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Marian Ambroziak oraz przedstawiciele Dowództwa Generalnego RSZ.

Pobyt w Marynarce Wojennej sekretarz stanu rozpoczął od zapoznania się z Morską Jednostką Rakietową. Podczas spotkania wiceministrowi Czesławowi Mroczkowi przedstawiono system szkolenia, bazę dydaktyczną, a także zaprezentowano strukturę, zadania, sprzęt wojskowy i infrastrukturę Morskiej Jednostki Rakietowej. Gospodarzami i przewodnikami gości byli szef Sztabu 3 Flotylli Okrętów komandor Grzegorz Tarkowski, dowódca Morskiej Jednostki Rakietowej komandor Roman Bubel oraz dowódca 44 Bazy Lotnictwa Morskiego komandor pilot Andrzej Szczotka.

W drugim dniu wizyty szef Sztabu 3 FO komandor Grzegorz Tarkowski zapoznał delegację MON z planami rozwoju i modernizacji sił flotylli oraz infrastruktury bazy morskiej w Gdyni. Wiceminister Czesław Mroczek spotkał się z załogami okrętów stacjonujących w Porcie Wojennym. Odwiedził między innymi załogi okrętów: podwodnego ORP „Bielik” i rakietowego ORP „Grom”. Goście odwiedzili także Stocznię Marynarki Wojennej, gdzie interesowali się postępem prac wykończeniowych na patrolowcu Ślązak, a także przebiegiem remontów na wybranych okrętach.

3 Flotylla Okrętów to główny związek taktyczny Marynarki Wojennej. Jej zasadniczą siłę uderzeniową stanowią fregaty rakietowe, okręty rakietowe i korweta zwalczania okrętów podwodnych, skupione w Dywizjonie Okrętów Bojowych oraz okręty podwodne wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Jednostki 3 Flotylli Okrętów odpowiadają także za szkolenie i ratowanie życia na morzu (Dywizjon Okrętów Wsparcia), obronę wybrzeża (Morska Jednostka Rakietowa, 43 Batalion Saperów i 9 Dywizjon Przeciwlotniczy) oraz zabezpieczenie logistyczne rejonu działań (Komenda Portu Wojennego Gdynia). Blisko 3 tysiące marynarzy służących w 3 Flotylli Okrętów stacjonuje w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach na półwyspie helskim i w Ustce.

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolna jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych.