Służby i MAEA przyjrzą się bezpieczeństwu materiałów jądrowych w Polsce

22 lutego 2016, 12:00 Alert

(Polska Agencja Atomistyki)

Reaktor Maria w Świerku. Fot. NCBJ
Reaktor Maria w Świerku. Fot. NCBJ

Rozpoczynająca się 22 lutego 2016 r. misja MAEA International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) poświęcona będzie bezpieczeństwu fizycznemu materiałów jądrowych.

W trakcie Misji eksperci MAEA oceniać będą rozwiązania służące właściwej ochronie materiałów jądrowych. Ocenie podlegają m.in. regulacje prawne, współpraca między poszczególnymi instytucjami, warunki udzielania zezwoleń i prowadzenia niezbędnych kontroli i inspekcji oraz stosowanie w jednostkach organizacyjnych odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Misja potrwa do 4 marca 2016 r., a udział w niej, oprócz PAA, wezmą również: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, Ministerstwo Energii, Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. W trakcie Misji eksperci dokonają oceny zabezpieczeń reaktora badawczego Maria i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku, a także Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.