Rubczyński: Zróbmy 9 kroków w walce ze smogiem

17 kwietnia 2019, 12:45 Energetyka

W życiu są dwie pewne rzeczy: podatki i smog. Postarajmy się, żeby pozostały tylko podatki. Ciepłownictwo może przestać być jednym ze źródeł zanieczyszczeń powietrza, powiedział podczas konferencji „Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa” Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa w Forum Energii. Patronem medialnym wydarzenia jest BiznesAlert.pl.

Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa w Forum Energii
Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa w Forum Energii. Fot. BiznesAlert.pl

Forum Energii we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Badań Strukturalnych opracowały strategię dla ciepłownictwa do 2030 roku, której celem było zbadanie możliwości likwidacji smogu i ograniczenia emisji CO2, wskazanie mechanizmów i działań wspierających oraz utrzymanie kosztu ciepła w budżecie domowym na racjonalnym poziomie.

– Ciepłownictwo ma bardzo duży udział w strumieniu energii pierwotnej i końcowej. Zużywa 24 mln ton węgla i 4,5 mld m3 gazu rocznie. Gospodarstwa wykorzystują 12 mln ton węgla rocznie, co stanowi 66 proc. całkowitej ilości zużycia surowca w UE w tej grupie odbiorców – mówił.

Jak zaznaczył rocznie ciepłownictwo emituje 147 tys. ton pyłów PM (41 proc. krajowej emisji) oraz 68 mln ton CO2 (17 proc. krajowej emisji).

– W naszej strategii postulujemy, aby redukcja emisji CO2 wyniosła 30 proc. W tym celu udział OZE w strumieniu ciepła powinien wynieść 32 proc, a także powinna nastąpić redukcja zużycia energii końcowej budynków o 24 proc. oraz emisji pyłów PM o 90 proc. Ponadto należałoby zastąpić paliwa stałe w budynkach ogrzewanych indywidualnie, a także skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym – podkreślił dyrektor Rubczyński.

Jego zdaniem nie można mówić o czystym cieple bez termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła. – Bez termomodernizacji koszty modernizacji ciepłownictwa będą bardzo wysokie – powiedział.

Zdaniem Rubczyńskiego bez transformacji ciepłownictwa nie ma możliwości zbilansowania krajowej podaży i popytu na węgiel. – Modernizacja oznacza również lepszy bilans, mniejszą zależność importową, ale i czystsze powietrze – stwierdził gość konferencji. Zaznaczył przy tym, że w perspektywie do 2030 roku na ten cel można pozyskać 448 mld złotych, a w latach 2030-2050 753 mld złotych. Pieniądze mogłyby pochodzić z funduszy europejskich, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów, systemu handlu emisjami, Funduszu Modernizacyjnego czy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Według wyliczeń Forum Energii koszty zanieczyszczenia powietrza w skutek ogrzewania wynoszą ok. 16 mld złotych. Natomiast w ciągu 10 lat mają one wynieść ok. 254 mld złotych.

Wśród 9 kroków do czystego ciepła wymienił m.in. zmianę obecnych systemów grzewczych na bardziej efektywne i zastąpienie paliw stałych czystszymi źródłami. – Trzeba sobie stawiać śmiałe i ambitne cele. Są one możliwe do zrealizowania. Dzięki temu ogrzewanie przestanie być źródłem smogu, a emisja CO2 z ciepłownictwa spadnie o blisko 30 proc.  – stwierdził.