Specustawa naftowa przyspieszy inwestycje. „Opinia zamiast decyzji”

20 lutego 2019, 10:34 Alert

Podczas połączonych Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Infrastruktury w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji strategicznych w sektorze naftowym. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreślił, że rząd chce stworzyć specustawą naftową na wzór terminalowej.

Fot. BiznesAlert.pl

– Projekt ustawy wynika z realizacji polityki energetycznej dla infrastruktury naftowej przedstawionej w uchwale rządu. Wymaga to szeregu zdań wskazane podmioty gospodarcze. To ułatwienie realizacji inwestycji liniowych i towarzyszących elementów infrastruktury, które muszą być przyporządkowane. Chcemy stworzyć jedną specustawę. Praktyka takich rozwiązań pokazuje że są funkcjonalnie konieczne, przyspieszając procedury inwestycyjne i znajdują zrozumienie wśród partnerów. Z każdym krokiem legislacyjnym, wnioski są uwzględnianie i zmierzamy w stronę jedną ustawy – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Plan inwestycji zakłada budowę drugiej nitki Ropociągu Pomorskiego łączącej naftoport z Rafinerią Płocką. – To inwestycja konieczna. – wskazał Naimski. Plan uwzględnia również budowę rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, a także rurociągu naftowego produktów naftowych w rejonie Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra-Wielowieś, a także rozbudowę i modernizację innych rurociągów. – Są to rurociągi z lat. 60. i 70. Wymagają intensywnej modernizacji lub zastąpienia. Droga do tych inwestycji jest długa. PERN często musi je realizować w trybie przyspieszonym. To zapis otwarty, dający możliwość praktycznego działania – powiedział minister.

Minister omówił też procedurę administracyjną towarzyszącą takim inwestycjom. – Pierwsza grupa to uprawnienia administracyjne, jak decyzje lokalizacyjne. Zamieniamy decyzje organów administracyjnych na opinię. Uproszczono także wydawanie decyzji środowiskowych i budowlanych, skracane są terminy. Aplikowane jest to, co dobrze działa, np. w ustawie terminalowej. Ułatwiamy także wejście w teren. Jednocześnie zmieniamy zapisy dotyczące odszkodowań – powiedział Naimski.

Projekt został pozytywne zaopiniowany przez Komisję do dalszych prac w parlamencie podczas pierwszego czytania. Za nim opowiedziało się 20 posłów, a jeden wstrzymał się od głosu. Poseł Maciej Małecki zdał sprawę na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

W trakcie prac nad ustawą w komisji wątpliwości posłów wzbudził proponowany przepis, który mówi, że wojewoda zawiadamia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji, wysyłając zawiadomienie na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia. Oznacza to, że wystarczy podwójne awizo, by właścicieli uznać za poinformowanych o planowanych inwestycjach. Piotr Naimski tłumaczył, że taki sposób postępowania jest konieczny, gdyż często nie można znaleźć właścicieli niektórych nieruchomości i wprowadzenie np. obowiązku potwierdzenia odbioru pisma, hamowałoby całą inwestycję.

Posłowie w trakcie prac wprowadzili do projektu ustawy dwie poprawki regulujące – jak mówił popierając ich przyjęcie przedstawiciel rządu – kwestię ochrony zabytków w procesie inwestycyjnym.

Bartłomiej Sawicki/Polska Agencja Prasowa

Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym trafił do Sejmu