Sprawa rozliczeń z producentem Pendolino trafi przed Sąd Arbitrażowy KIG

3 listopada 2014, 11:16 Infrastruktura
Pendolino
Pendolino. Fot. Wikipedia

PKP Intercity dogadało się z Alstomem. Oznacza to, że PKP jest właścicielem wszystkich zakupionych składów, a nie tylko pięciu odebranych. Porozumienie rozwiązuje sporne kwestie, które wystąpiły w czasie realizacji podpisanej w 2011 r. umowy na dostarczenie 20 składów Pendolino. Dokument umożliwia przewoźnikowi odbiór pociągów zgodnych z zamówieniem oraz posiadających homologację wydaną przez UTK, a także reguluje kwestię własności pojazdów. 

Porozumienie osiągnięte między PKP Intercity, a dostawcą Pendolino, Alstomem, dotyczyło rozliczenia kar do Sądu Arbitrażowego. Jest to jeden z kluczowych punktów osiągniętego porozumienia – poinformowała w rozmowie z naszym portalem Zuzanna Szopowska, rzecznik prasowy PKP Intercity.

Jej zdaniem polegać ma ono na tym, że jej firma przestaje naliczać Alstomowi kary za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych składów Pendolino. A jednocześnie wartość tych kar nie będzie odliczana od bieżących płatności.

– Za to zostanie przekazana do Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, który rozstrzygnie czy wartość tych kar należy się nam czy Alstomowi – tłumaczy dalej rzecznik prasowy PKP Intercity. – Ich wysokość zależeć będzie od tego w jaki sposób i w jakim terminie Alstom będzie nam przedstawiał kolejne pociągi do odbioru. A także od tego, jak my będziemy je odbierać.

Chodzi o to – tłumaczy dalej Zuzanna Szopowska – że my przestajemy naliczać kary w momencie odbioru kolejnych pociągów.

– Dla nas podpisanie tego porozumienia oznacza uregulowanie różnych kwestii spornych – mówi dalej rzecznik prasowy PKP Intercity. – Zawarte porozumienie to reguluje. Ponadto mowa jest o tym, że obie jego strony gwarantują, że Pendolino wyjedzie na polskie tory w grudniu.

PKP Intercity potwierdza, ze pięć pociągów Pendolino zostało odebranych. Natomiast musimy za nie zapłacić – dodaje Zuzanna Szopowska. – Znaczy to, że Alstom musi nam za nie wystawić jeszcze fakturę. Z chwilą, gdy za nią zapłacimy staniemy się właścicielem Pendolino – na razie pierwszych pięciu. W miarę dostarczania następnych i po zapłaceniu dostarczonych faktur staniemy się właścicielami pozostałych pociągów.

Według Szopowskiej producent składów opóźnia się z dostarczeniem wszystkich zamówionych pociągów. Już obecnie wiadomo, że dwa ostatnie trafią do nas już po 14 grudnia br. – kończy rzecznik PKP Intercity.