SRK chce przekazać kolejne pogórnicze tereny samorządom

7 sierpnia 2018, 17:00 Alert
Kopalnia górnictwo
fot. pixabay.com

Zajmująca się likwidacją i zagospodarowaniem pogórniczego majątku Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zamierza przekazać kolejne tereny dawnych kopalń samorządom, deklarującym chęć ich przejęcia. Trwają rozmowy m.in. z władzami Zabrza, Mysłowic i Sosnowca.

„Aktualnie rozmawiamy w Mysłowicach na temat przekazania części obiektów kopalni Mysłowice, oraz w Zabrzu, na temat wybranych obiektów kopalni Makoszowy” – poinformował we wtorek wiceprezes SRK Jacek Szuścik, zaznaczając, że rozmowy są na etapie omawiania spraw organizacyjnych, stąd trudno obecnie przesądzać, kiedy nastąpi przekazanie terenów.

Jak mówił wiceprezes, w Mysłowicach, gdzie dawna kopalnia znajduje się w bliskim sąsiedztwie centrum miasta, władze miasta są zainteresowane przejęciem m.in. wieży szybowej, budynku maszyny wyciągowej wraz z samą maszyną czy budynku kopalnianej elektrowni. Aby mogło dojść do przekazania obiektów, trzeba jeszcze dokonać wielu formalności m.in. odpowiedniego podziału gruntów, aby zapewnić dojazd do wszystkich budowli na tym terenie. Natomiast samorząd Zabrza rozmawia z SRK o przejęciu wybranych, zabytkowych budynków zamkniętej ponad półtora roku temu, po 110 latach działalności, kopalni Makoszowy. Chodzi o kompresorownię oraz cechownię dawnej kopalni.

„Prowadzone są także rozmowy dotyczące rewitalizacji terenów po kopalni Makoszowy w celu ich zagospodarowania dla celów przemysłowych; podobnie jest w Mysłowicach. Oprócz sfery zabytkowej, są rozmowy służące przywróceniu tych terenów do działalności przemysłowej i tworzenia nowych miejsc pracy” – wyjaśnił wiceprezes Szuścik, odpowiedzialny w zarządzie SRK za sprawy likwidacji kopalń i ochrony środowiska. Ponadto SRK finalizuje też rozmowy z władzami Sosnowca na temat przekazania części terenu kopalni Kazimierz-Juliusz w tym mieście – ten zamknięty wiosną 2015 r. zakład był ostatnią kopalnią węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim.

We wtorek SRK przekazała samorządowi Katowic ponad półhektarowy teren wokół szybu Poniatowski, należącego do likwidowanej od wiosny tego roku kopalni Wieczorek. Zabytkowy kompleks, położony na skraju zabytkowego osiedla robotniczego Nikiszowiec, ma być rewitalizowany. Łącznie od 2016 r. do połowy br. Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała na rzecz gmin górniczych w formie darowizny tereny o łącznej powierzchni 63 hektarów, wartości 17,7 mln zł. Często rozmowy na temat przekazania majątku trwają kilka lat – tak było np. w Rudzie Śląskiej, której samorząd w lutym br. przejął od SRK 50 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,6 ha – głównie drogi i pasy drogowe. W planach jest przejęcie kolejnych 14 nieruchomości.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń deklaruje, że chce w szerszym zakresie przekazywać pogórnicze nieruchomości zainteresowanym samorządom. Przepisy pozwalają na to, gdy przekazywane tereny i obiekty służą celom społecznym. Do SRK należy w sumie ponad 10 tys. działek położonych na ok. 3,3 tys. hektarów oraz 4,3 tys. budowli i 4,4 tys. budynków w 73 gminach woj. śląskiego i zachodniej Małopolski. W ub. roku SRK przekazała gminom: Trzebinia, Sosnowiec, Nowa Ruda, Wojkowice i Godów grunty o łącznej powierzchni prawie 30 ha i wartości rynkowej 5,6 mln zł. Od początku tego roku grunty o wartości 1,3 mln zł otrzymał też samorząd Piekar Śląskich. Kolejne tereny, na których znajdują się linie oświetleniowe i elektroenergetyczne, trafią do Czechowic-Dziedzic. Natomiast gmina Miedźna otrzyma 42 działki z rurociągami, którymi dostarczana jest woda do osiedli w miejscowości Wola.

Jak informowała SRK na początku tego roku, do przekazania samorządowi przygotowywane są także nieruchomości poprzemysłowe byłej kopalni Anna w Pszowie, a gmina Brzeszcze otrzyma nieruchomości położone w Przecieszynie. Wstępne rozmowy dotyczące kolejnych transakcji trwają z samorządowcami z Tychów i Rybnika. Od 2015 r. do SRK trafiło kilkanaście kopalń lub tzw. ruchów górniczych: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach) i Śląsk.

Polska Agencja Prasowa