Konieczne są ograniczenia w wyrębie lasów

24 maja 2024, 15:30 Alert

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN) w swoim najnowszym stanowisku zaleca przedłużenie dotychczasowych zakazów pozyskiwania drewna z lasów oraz wprowadzenie moratorium na wyrąb w innych obszarach. Badacze apelują również o promowanie naturalnego odnawiania drzewostanu.

drewno lasy
Źródło: LibreShot

W obliczu narastających kryzysów klimatycznego i bioróżnorodności, lasy odgrywają kluczową rolę w ich łagodzeniu i zapewnieniu warunków przetrwania. Naukowcy ostrzegają, że istnieje ryzyko, iż lasy mogą stać się emitentami netto CO2 w wyniku degradacji. Prezydium PAN podkreśla konieczność szybkiego wprowadzenia zmian w zarządzaniu lasami. Proponują stopniowe wyłączanie Lasów Państwowych (LP) z pozyskiwania drewna, jednak z uwzględnieniem oczekiwań społecznych i skutków ekonomicznych. Wskazują na potrzebę modyfikacji gospodarki leśnej w sposób rozsądny i zrównoważony.

Naukowcy przypominają, że w Europejskim Zielonym Ładzie i Nowej Strategii Leśnej UE 2030 zapisano objęcie ochroną 30% obszarów lądowych, z czego 10% ma być objęte ochroną ścisłą. Już obecnie 33% terytorium Polski podlega jakiejś formie ochrony, a leśnicy przewidują, że 10% obszaru objętego ścisłą ochroną będzie znajdować się wyłącznie w Lasach Państwowych. To oznaczałoby wyjęcie z pozyskania nawet 40% LP, co jest, według Prezydium PAN, nie do przyjęcia. Prezydium PAN apeluje o uspokajający komunikat od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który wyjaśni, że ochrona ścisła nie będzie realizowana wyłącznie kosztem lasów. Badacze wzywają również do pilnego zbadania, czy lasy są nadmiernie eksploatowane, oraz do zwiększenia hodowli lasów bliskiej naturze i zastępowania sztucznych nasadzeń naturalnymi odnowieniami drzewostanu.

Naukowcy pozytywnie oceniają rozpoczęcie Ogólnopolskiej Narady o Lasach, która powinna stanowić wstęp do opracowania długoterminowej i kompleksowej strategii dotyczącej lasów i leśnictwa w Polsce.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Naukowcy biją na alarm. Chcą wsparcia przez premiera unijnego rozporządzenia ws. odbudowy przyrody