Park narodowy w dolinie odry nie wpłynie na żeglowność

17 maja 2024, 09:00 Alert

Wiceminister klimatu i główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała podczas wizyty w Międzyodrzu poinformował, że utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry nie wpłynie na żeglowność rzeki ani na funkcjonowanie terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Wtorkowe spotkanie miało na celu omówienie planów utworzenia nowego parku narodowego z mieszkańcami, samorządowcami, lokalnymi przedsiębiorcami.

Odra Fot. Freepik
Odra Fot. Freepik

Podczas spotkania wiceminister Dorożała miał okazję wysłuchać obaw i propozycji przedstawicieli lokalnej społeczności. Mieszkańcy i przedsiębiorcy podkreślali znaczenie rzeki Odry jako kluczowego szlaku transportowego oraz jej rolę w lokalnym ekosystemie i gospodarce. Samorządowcy z kolei zwracali uwagę na konieczność harmonijnego współistnienia ochrony środowiska z rozwojem infrastrukturalnym regionu.

Utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry ma na celu ochronę bogactwa przyrodniczego regionu, w tym unikalnych siedlisk fauny i flory, które są charakterystyczne dla tego obszaru. Dolina Dolnej Odry jest domem dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a jej ekosystem ma duże znaczenie dla bioróżnorodności kraju.

Zgodnie z planami Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma nie tylko chronić przyrodę, ale również stać się atrakcją turystyczną, która przyciągnie miłośników przyrody z całej Polski i zza granicy. Władze liczą, że przyczyni się to do rozwoju turystyki i zwiększenia dochodów regionu.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała