Badania Uniwersytetu Łódzkiego odkrywają nowe zagrożenia

17 maja 2024, 15:30 Alert

Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego wychodzą z nowymi wnioskami na temat wpływu mikroplastiku na uprawy roślin, szczególnie zbóż, w kontekście interakcji z grzybami glebowymi – informuje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Plastikowe śmieci na plaży. Źródło: PXfuel
Plastikowe śmieci na plaży. Źródło: PXfuel

Mikroplastik to coraz bardziej rozpowszechnione zanieczyszczenie w środowisku, dociera nie tylko do wód, ale także do gleby i powietrza. Dotychczas niewiele było wiadomo na temat jego wpływu na ekosystemy lądowe, a nowe badania pod kierownictwem prof. Przemysława Bernata z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii rzucają nowe światło na to zagadnienie.

Grzyby glebowe, takie jak rodzaj Trichoderma, które wspomagają wzrost roślin, oraz Fusarium, które mogą powodować choroby, są w centrum zainteresowania naukowców. Badania skupiają się na analizie, jak mikroplastik zmienia dynamikę interakcji między tymi grzybami a roślinami, szczególnie pszenicą. Wyniki dotychczasowych badań wykazały, że mikroplastik może wywoływać stres oksydacyjny w komórkach grzybów, co może prowadzić do niekorzystnych skutków dla ich funkcjonowania. Jednakże, pozytywnym aspektem jest to, że grzyby nadal wykazują zdolność do degradacji pestycydów, pomimo obecności mikroplastiku.

Badania te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wpływu mikroplastiku na mikroorganizmy lądowe i ich relacje z roślinami. Wiedza ta może przyczynić się do lepszego zrozumienia ekosystemów i podejmowania skuteczniejszych działań ochronnych. Naukowcy apelują o większą świadomość społeczną na temat roli grzybów w ekosystemie oraz konieczność dalszych badań nad wpływem mikroplastiku na środowisko lądowe.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Po polskich drogach jeździ już ponad 100 tysięcy aut elektrycznych