MARE: Program oczyszczania wraków Morza Bałtyckiego przyniesie ogromne korzyści społeczeństwu

13 maja 2024, 13:00 Opinie

Najnowsze badania przeprowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację MARE wykazały ogromne korzyści, jakie może przynieść program oczyszczania wraków z Morza Bałtyckiego dla społeczeństwa polskiego.

Port w Rostocku. Fot. Wikimedia Commons.
Port w Rostocku. Fot. Wikimedia Commons.
  • Badanie przeprowadzone przez Fundację MARE wykazało, że dziesięcioletni program oczyszczania wraków w Morzu Bałtyckim może przynieść korzyści ekologiczne i ekonomiczne, które są prawie 30 razy większe niż jego koszty. Wartość korzyści społecznych szacowana jest na ponad 30 mld zł, podczas gdy koszty programu to około 931,7 mln zł.
  • Wraki statków na dnie Morza Bałtyckiego są opisane jako „tykające ekologiczne bomby zegarowe”, z uwagi na potencjalne wycieki substancji niebezpiecznych do środowiska. Badanie podkreśla potrzebę systemowych działań prewencyjnych w celu ochrony ekosystemów morskich i neutralizacji zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne znajdujące się w wrakach.
  • Fundacja MARE nawołuje do alokacji odpowiednich środków na ochronę Bałtyku oraz podejmowania działań prewencyjnych w celu neutralizacji zagrożeń stwarzanych przez paliwa i inne substancje niebezpieczne znajdujące się w zbiornikach wraków. Temat wraków na dnie Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów Fundacji MARE, która działa na rzecz ochrony środowiska morskiego.

Analiza przeprowadzona przez dr Ewę Zawojską i mgr Katarzynę Zagórską wykazała, że proponowany dziesięcioletni program oczyszczania wraków może przynieść korzyści ekologiczne i ekonomiczne prawie 30 razy większe niż jego koszty. Według danych Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, w polskich obszarach morskich znajduje się ponad 415 wraków, które stanowią zagrożenie dla ekosystemu Morza Bałtyckiego i społeczności zamieszkujących wybrzeże. Badanie skoncentrowało się na programie prewencyjnego oczyszczania wraków z paliw i innych substancji niebezpiecznych, które mogą wyciekać do morza.

Wyniki ankiety przeprowadzonej na reprezentatywnej próbie Polaków wykazały, że społeczeństwo szacuje wartość korzyści z programu oczyszczania wraków na ponad 30 mld zł. Koszty wdrożenia programu, obejmujące badania i oczyszczanie wraków, oszacowano na około 931,7 mln zł. Analiza korzyści-kosztów wykazała, że korzyści z programu są aż 30-krotnie większe niż jego koszty.

Wraki statków to tykające ekologiczne bomby zegarowe – stwierdziła dr Ewa Zwojska.

Nasze badanie nie tylko podkreśla wykonalność i konieczność takich programów oczyszczania, ale także podkreśla pilną potrzebę systemowych działań w celu ochrony naszych ekosystemów morskich – dodała.

Fundacja MARE nawołuje do alokacji odpowiednich środków na ochronę oraz podjęcia działań prewencyjnych w celu neutralizacji zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne znajdujące się w wrakach.

Temat potencjalnie niebezpiecznych wraków na dnie Bałtyku to jeden ze sztandarowych projektów MARE – podsumowuje Olga Sarna z Fundacji MARE.

– Fundacja nawołuje do alokacji odpowiednich środków na rzecz ochrony Bałtyku oraz o podjęcie działań prewencyjnych na rzecz neutralizacji zagrożenia stwarzanego przez paliwa i inne substancje niebezpieczne dla środowiska, zalegających w zbiornikach wraków – dodała.

Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane podczas warsztatu „REE/JEEM Workshop on Non-Market Valuation” na lipcowej konferencji European Association of Environmental and Resource Economists. Badanie zostało sfinansowane przez program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim.

Cały raport dostępny jest TUTAJ.

Źródło: Fundacja MARE

CEPA: Rosyjska flota widmo na Bałtyku to zagrożenie dla bezpieczeństwa NATO