Badanie IPSOS: 63 procent Polaków domaga się większego zaangażowania w walce ze zmianami klimatycznymi

22 kwietnia 2024, 13:00 Alert

Rosnąca świadomość ekologiczna w Polsce, ale także wątpliwości wobec działań antyzmianowych – wynika z najnowszego badania Ipsos z okazji Dnia Ziemi. Choć 63 procent Polek i Polaków domaga się większego zaangażowania w walce ze zmianami klimatycznymi, aż 43 procent uważa, że kraj jest proszony o zbyt duże poświęcenia w tej dziedzinie.

Ziemia. Źródło: Wikicommons
Ziemia. Źródło: Wikicommons
  • Z badania Ipsos wynika, że 63% Polek i Polaków chce, aby Polska podjęła bardziej zdecydowane działania w walce ze zmianami klimatycznymi. Jednakże 43% uważa, że kraj jest proszony o zbyt duże poświęcenia, co może wskazywać na niepewność co do efektywności proponowanych działań.
  • Tylko 13% badanych wierzy w jasny plan współpracy rządu z przedsiębiorcami i obywatelami w walce ze zmianami klimatycznymi. Mimo to, większość (59%) uważa, że rząd powinien działać, 53% widzi rolę przedsiębiorstw, a 61% wskazuje na odpowiedzialność obywateli w walce ze zmianami klimatycznymi.
  • W skali globalnej obserwuje się spadek przekonania i zaangażowania wśród młodszych pokoleń w kwestii zmian klimatycznych. Wielu młodych ludzi uważa problem za nieodwracalny. Istnieje również luka między wiedzą a percepcją skutecznych działań klimatycznych, gdzie recykling jest przeceniany, a działania takie jak przejście na odnawialne źródła energii są bardziej efektywne.

Z okazji Dnia Ziemi firma badawcza Ipsos przeprowadziła ogólnokrajowe badanie mające na celu zrozumienie postaw ludzi wobec zmian klimatycznych. Polska, choć wciąż zmierza w kierunku większej świadomości ekologicznej, pokazuje też pewne sprzeczności i wątpliwości w tej kwestii.

Z danych wynika, że aż 63 procent Polek i Polaków jest zdania, że Polska powinna podjąć bardziej zdecydowane działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To znaczący odsetek, co wskazuje na rosnącą presję społeczną w kierunku ekologicznych rozwiązań. Jednakże 43 procent badanych uważa, że Polska jest proszona o zbyt duże poświęcenia w tej dziedzinie. To może świadczyć o pewnym znużeniu czy też niepewności, czy proponowane działania przyniosą oczekiwane rezultaty.

Niepokojące jest również to, że tylko 13 procent Polek i Polaków wierzy w jasny plan współpracy rządu z przedsiębiorcami i obywatelami w walce ze zmianami klimatycznymi. To oznacza spadek o 10 punktów procentowych w ciągu roku i aż o 19 punktów w ciągu dwóch lat. To znaczący spadek zaufania do władz w kwestii ekologii. Jednakże, mimo pewnych wątpliwości, większość badanych nadal oczekuje działań od różnych sektorów społeczeństwa. 59 procent uważa, że rząd powinien działać, 53 procent widzi rolę przedsiębiorstw, a aż 61 procent wskazuje na odpowiedzialność obywateli. To wskazuje na ogólną świadomość, że problem dotyczy wszystkich i każdy sektor powinien wnieść swój wkład w rozwiązanie problemu.

Z drugiej strony coraz więcej Polek i Polaków obawia się kosztów związanych ze zmianami klimatycznymi. 35 procent uważa, że koszty te przewyższą środki na ich ograniczenie. To oznacza wzrost o 12 punktów procentowych w ciągu roku, co może być związane z trudnościami gospodarczymi czy też niepewnością co do efektywności podejmowanych działań.

– Wyniki najnowszego badania Ipsos wskazują na rosnące poczucie niemocy wśród młodych ludzi w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym na świecie. W Polsce trend ten nie jest aż tak widoczny, ale mamy powody do niepokoju w innych obszarach. Choć większość z nas wciąż oczekuje od rządu polskiego bardziej zdecydowanej walki ze zmianami klimatycznymi, to powiększa się grupa Polek i Polaków uważających obecną politykę klimatyczną za zbyt wymagającą. Może mieć to związek z trwającymi od wielu miesięcy protestami przeciwko programowi Europejski Zielony Ład – Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska

Badanie Ipsos przeprowadzone w 33 krajach na reprezentatywnej próbie 24 290 osób, w tym 500 w Polsce, pokazuje, że mimo rosnącej świadomości ekologicznej, w Polsce wciąż pojawiają się wątpliwości i niepewność co do kierunku działań w walce ze zmianami klimatycznymi.

Jak to wygląda w skali globalnej?

Najnowsze badanie Ipsos z okazji Dnia Ziemi 2024 dostarcza cennych wskazówek na temat globalnych postaw wobec kwestii klimatycznych. Mimo że wiele osób na świecie dostrzega znaczenie zachęt finansowych i łatwego dostępu do informacji jako kluczowych czynników motywujących do działań na rzecz klimatu, to obserwujemy niepokojący spadek przekonania i zaangażowania wśród społeczności, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, takich jak Millenialsi i Gen Z. Wielu z nich wyraża fatalistyczne podejście, uważając, że problem jest już nieodwracalny.

Jednym z kluczowych wniosków badania jest również to, że mimo powszechnej opinii o konieczności większego zaangażowania rozwiniętych krajów w walkę ze zmianami klimatu, obywatele tych krajów są mniej skłonni do przyznania się do odpowiedzialności za historyczne emisje. Jest to szczególnie widoczne w krajach takich jak Niemcy czy Kanada, gdzie obawy dotyczące kosztów i skutków ekonomicznych przejścia na odnawialne źródła energii są szczególnie wyraźne.

Badanie pokazało istotną lukę między wiedzą a percepcją skutecznych działań na rzecz klimatu. Recykling, choć nadal uznawany za ważny, jest przeceniany w swoim wpływie na redukcję emisji, podczas gdy takie działania jak przejście na odnawialne źródła energii są rzeczywiście bardziej efektywne, co zostało potwierdzone przez badania naukowe.

Globalne wyniki pokazują, że istnieje pilna potrzeba działań klimatycznych, ale jednocześnie rośnie poczucie bezsilności i zmęczenia tematem. Wobec tego kluczowe staje się doskonalenie komunikacji, edukacji oraz tworzenie dostosowanych przekazów, które zainspirują do działań zarówno rządy, przedsiębiorstwa, jak i indywidualne osoby. Wyzwania są wielkie, ale dzięki zrozumieniu tych postaw możemy lepiej dostosować strategie i zachęcić do współpracy wszystkie sektory społeczeństwa.

Pełen raport IPSOS jest dostępny TUTAJ.

Źródło: IPSOS

Gibała: Czy czeka nas fala uchodźców klimatycznych?