Strajk w PKP Cargo zawieszony

6 listopada 2015, 17:21 Alert
PKP CARGO

(Rynek kolejowy)

Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podjął decyzję o zawieszeniu strajku planowanego na 9 listopada – poinformował zarząd spółki PKP Cargo.

Strajk został zawieszony do 9 grudnia. KKPS zastrzega sobie jednak możliwość natychmiastowego rozpoczęcia protestu, jeżeli Zarząd podejmie działania restrukturyzacyjne bądź dotyczące alokacji pracowników. Przedstawiciele związkowców nie pojawili się wcześniej na spotkaniu w ramach dialogu społecznego.

Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów wydała już pozwolenie na strajk.