Struzik: Koleje Mazowieckie chcą rozwinąć zaplecze techniczne

21 października 2014, 13:41 Infrastruktura

Koleje Mazowieckie nabyły działki przy sochaczewskiej Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru. Spółka wygrała przetarg PKP SA na wieczyste użytkowanie gruntu o powierzchni prawie 8 ha. W planach spółki jest również zakup dodatkowych terenów, które obecnie znajdują się w rękach prywatnych.

– Rozwój spółki Koleje Mazowieckie jest bardzo dynamiczny, przybywa taboru i rosną także koszty jego utrzymania, przeglądów i niezbędnych napraw. Doszliśmy do wniosku, że zamiast zlecać te prace innym przedsiębiorstwom, sami powinniśmy posiadać niezbędną do tego bazę utrzymaniowo-remontową – skomentował przeprowadzoną inwestycję Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Poinformował, że na bazie obiektu, który został zakupiony od Polskich Kolei Państwowych Koleje Mazowieckie chcą rozwinąć ich zaplecze techniczne.

– To naturalnie będzie wymagało znacznych nakładów finansowych, których część chcielibyśmy pozyskać m.in. z Unii Europejskiej – stwierdził następnie marszałek aAdam Struzik. – Planujemy dokupienie kolejnych terenów, co w przyszłości stworzy możliwość zorganizowania bardzo nowoczesnej bazy.

Zdaniem Adama Struzika oznacza to około 300 nowych miejsc pracy.

– Tego rodzaju plan wpisuje się w strategię rozwoju Kolei Mazowieckich – mówił podczas wizyty w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru marszałek Adam Struzik. – Dzięki temu możliwe będzie uniezależnienie się od zewnętrznych firm, które wykonują takie przeglądy.