Sumera: Trendy w branży osłabiły PGNiG

29 lipca 2016, 11:00 Energetyka

PGNiG zanotowało w II kwartale 2016 r. na poziomie grupy 120 mln zł straty netto, 70 mln zł zysku EBIT, 740 mln zł zysku EBITDA i 6,37 mld zł przychodów – podała spółka w komunikacie. Wyłączając odpisy zysk netto grupy wyniósł 560 mln zł, zysk operacyjny 750 mln zł, a zysk EBITDA 1,41 mld zł.

Logo PGNiG. Fot. PGNiG
Logo PGNiG. Fot. PGNiG

– Szacunkowe wyniki finansowe GK PGNiG SA nie były większym zaskoczeniem, o czym świadczy dość umiarkowana reakcja rynku i niewielki spadek notowań akcji spółki. Analitycy spodziewali się nieco lepszych wyników oraz mniejszej skali odpisów, które w większości dotknęły segment poszukiwania i wydobycia węglowodorów – ocenia Sebastian Sumera, makler rynków giełdowych z Klubu Jagiellońskiego.

– Dla mnie jako osoby nieprowadzącej fundamentalnej wyceny tej spółki, a przyglądającej się jej nieco z boku, rozkład wyników pomiędzy poszczególne segmenty działalności potwierdza kontynuację wcześniejszych trendów w tej materii, czyli rosnącą rolę dystrybucji (podobna sytuacja ma miejsce także w elektroenergetyce) – ocenia rozmówca BiznesAlert.pl.

– Martwić może nienajlepsza kondycja segmentu poszukiwania i wydobycia, jednak jest to w dużej mierze naturalna konsekwencja niskich cen ropy i gazu. Również wyższa konkurencja na rynku hurtowym, a szczególnie detalicznym przekłada się na spadek wyniku segmentu obrotu, który dodatkowo obciążył negatywny wynik na transakcjach zabezpieczających (ponad 200 mln PLN). Na pewno raport okresowy za I półrocze 2016 r. pokaże znacznie lepiej sytuację finansową spółki, choćby ze względu na brak danych o przepływach finansowych w raporcie bieżącym – wróży ekspert.

Spółka PGNiG poinformowała, że po przeprowadzonych testach na utratę wartości w całej grupie PGNiG, ujemny wpływ odpisów aktualizujących wynosi ok. 0,68 mld zł.

Odpisy uwzględniają m.in. zawiązane w II kwartale 2016 r. odpisy aktualizujące dotyczące: środków trwałych w budowie w ramach poszukiwania i oceny zasobów mineralnych (ok. 0,11 mld zł), środków trwałych związanych z wydobyciem węglowodorów (ok. 0,60 mld zł) i środków trwałych związanych z pozostałą działalnością PGNiG (0,01 mld zł), a także rozwiązane w II kwartale 2016 roku odpisy aktualizujące dotyczące zapasu gazu wysokometanowego (ok. 0,05 mld zł).

Ponadto spółka uwzględniła: spisane w koszty wydatki dotyczące odwiertów negatywnych i sejsmiki, które wyniosły 0,04 mld zł oraz ujemny wynik realizacji i wyceny instrumentów zabezpieczających na ok. 0,27 mld zł.

Szacowany skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA w I półroczu 2016 r. wynosi ok. 3,13 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,35 mld zł.